Accelerant cap a la Sostenibilitat

A Grup Carles enfoquem la nostra contribució als Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS) des d’una visió holística de la Sostenibilitat que inclou els aspectes ambientals, socials i de govern corporatiu (ESG).

El propòsit de Grup Carles està lligat amb el progrés personal i empresarial i és indestriable dels aspectes ambientals, econòmics i socials vinculats amb la sostenibilitat, en tant que afecten a la qualitat de vida, al desenvolupament de les persones a nivell individual i de comunitat, i amb l’assoliment d’empreses i organitzacions compromeses amb el desenvolupament sostenible.

Hem impulsat la creació del Comitè de Sostenibilitat amb l’objectiu de desenvolupar un pla d’acció que ens permeti integrar el creixement, la rendibilitat i l’ESG en l’estratègia principal i al mateix temps aprofundir en la progressiva integració dels aspectes de Sostenibilitat a l’oferta de serveis professionals del Grup.

Compromís amb la Sostenibilitat Ambiental

La nostra responsabilitat ambiental com a organització ens ha portat a fer el càlcul de la Petjada de Carboni, en el seu abast 1 i 2, de les nostres oficines i activitats i posar en marxa un pla d’actuacions per auto generar energia fotovoltaica, fomentar la compra d’energia de fonts renovables, eliminar els envasos de plàstic, fer la recollida selectiva dels residus de les oficines i eliminar progressivament el consum de paper amb la digitalització de processos.

Compromís amb la Sostenibilitat Econòmica i Govern Corporatiu

Les empreses que tenen èxit a nivell financer que integren les prioritats mediambientals, socials i de govern corporatiu (ESG) a les seves estratègies de creixement, obtenen millors resultats que les seves competidores, sempre que també obtinguin millors resultats en els aspectes fonamentals. El missatge és clar: No només ho pots fer bé fent el bé, sinó que ho pots fer millor."

Ingressos + beneficis econòmics + avanços en ESG = rendiments extraordinaris

D’acord amb la nostra missió de contribuir a l’èxit dels nostres clients i al progrés empresarial potenciem els serveis professionals que impacten clarament en la millora de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica dels nostres clients, esdevenint per a ells un aspecte estratègic de diferenciació que els permet ser més competitius i obtenir millors resultats.

Actualment estem aprofundint en la coordinació dels nostres experts ambientals, en direcció de persones, de l’economia i del dret per a aportar valor als nostres clients en la integració de l’ESG a la seva estratègia corporativa.

Compromís amb la Sostenibilitat Social

Grup Carles estem compromesos amb el progrés de les persones, des del nostre equip de professionals i els nostres clients fins als proveïdors i la comunitat de la qual formem part. L’empresa són les persones que la formen i creiem fermament que com a organització hem de fomentar el creixement personal i professional de les persones que componen l’equip al llarg de la seva trajectòria professional, amb necessitats que van canviant segons l’etapa vital de cada persona.

Per aquest motiu, com a organització ens hem focalitzat en el Projecte Persones per desenvolupar la vàlua professional i el potencial transformador de les persones de l’equip i participar en iniciatives de responsabilitat social corporativa amb entitats i organitzacions de l’àmbit social, cultural i ambiental del nostre entorn.

Zero Net

Serveis de Sostenibilitat

En un entorn en constant evolució, les organitzacions que adaptin abans els seus sistemes gaudiran d'avantatges competitius i veuran assegurada la seva continuïtat.

Serveis que oferim

Assessorament mediambiental

Treballem per tal que compleixis la normativa ambiental, coneixent, prevenint i reduint els impactes, riscos i responsabilitats ambientals, amb l’objectiu d’assolir una millora en la sostenibilitat dels processos i productes.

T’oferim assessorament personalitzat en el dia a dia de la teva organització i donem resposta als requeriments normatius establerts a nivell local, autonòmic i estatal.


 • Assessorament ambiental.
 • Autoritzacions i llicències ambientals.
 • Tramitacions ambientals.
 • Compliment de requisits legals.
 • Due Dilligence Ambiental de transaccions i compres.
 • ISO 9001, 14001, 50001.

Impacte ambiental

Elaborem estudis tècnics d’impacte ambiental que garanteixen el màxim respecte als factors mediambientals i humans en l’execució de projectes d’obres públiques i privades, instal·lacions industrials o turístiques, planejament territorial i urbanístic, entre d’altres.


 • Avaluació de l'Impacte Ambiental d’Activitats productives.
 • Avaluació de l'Impacte Ambiental de Projectes (EIA).
 • Avaluació de l'Impacte Ambiental Urbanístic (AIA).
 • Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística (EIIP).

Gestió del canvi climàtic

Oferim serveis especialitzats en mitigació i adaptació al canvi climàtic. Planificar significa entendre el propi impacte climàtic, acordar els límits de l'ambició empresarial relacionada amb el clima i idear una estratègia d'acció sòlida i fonamentada. És indispensable calcular la totalitat de les emissions de GEH com a primer pas de l' estratègia.


 • Petjada de CO2.
 • Pla de reducció d'emissions.
 • Preu del CO2.
 • Compensació de CO2.
 • Estratègia de descarbonització.
 • Net Zero.

Sostenibilitat de producte

Avaluem els impactes ambientals dels productes. Utilitzant programes de modelització de dades i inventaris, us ajudem a prendre decisions sostenibles respecte tota la cadena de valor i els vostres clients.

Conscients de la importància dels valors en els productes i serveis, comptem amb un equip expert en eines de comunicació en sostenibilitat, que té en compte el diàleg permanent, sincer, respectuós i responsable amb l’entorn.


 • Anàlisi de Cicle de Vida (ACV).
 • Declaracions ambientals de producte (DAP).
 • Millora ambiental de la cadena de valor del producte.
 • Ecodisseny de productes.
 • Ecoetiquetatge.
 • Posicionament i certificacions de productes.

Sostenibilitat corporativa

Desenvolupem estratègies adaptades a les necessitats de cada client a partir d'avaluacions que tenen com a objectiu prioritzar els problemes, identificar els riscos, destacar les oportunitats i comprovar la viabilitat del negoci (business case). Ajudem a definir la visió estratègica, els objectius i a assentar les bases per aconseguir una implementació exitosa.

Definim el contingut de l’estratègia de comunicació del teu projecte orientant-lo cap a la sostenibilitat, tenint en compte la millor manera de transmetre’l i orientar-lo. Disposar d’una estratègia de comunicació que determini com comuniquem i quin contingut exposem, és essencial.


 • Diagnòstic de sostenibilitat.
 • Anàlisi de materialitat.
 • Identificació de riscos i oportunitats.
 • Plans d’acció en sostenibilitat.
 • Identificació de riscos i oportunitats del Canvi Climàtic.
 • Plans de comunicació en matèria de sostenibilitat i RSC.
 • Memòria de sostenibilitat.
 • Elaboració d’índex i ràtings de sostenibilitat.
 • Disseny d’indicadors i quadres de comandament per a la seva gestió (KPI).

Projectes destacats

Contribuint a l'ampliació sostenible de les instal·lacions de fabricació de làmines termosplàstiques a Sant Celoni

Hem fet el projecte de Modificació substancial i Estudi d'Impacte Ambiental de l'ampliació de les instal·lacions de fabricació de làmines termosplàstiques situades a Sant Celoni.
Contribuint a l'ampliació sostenible de les instal·lacions de fabricació de làmines termosplàstiques a Sant Celoni

Analitzant la Sostenibilitat en el sector metal·lúrgic

Anàlisi del Cicle de Vida de diferents productes d'una empresa metal·lúrgica
Analitzant la Sostenibilitat en el sector metal·lúrgic

Anàlisi de Cicle de Vida per a la comparativa de dues tipologies d’envàs de la indústria farmacèutica, per a la seva substitució al mercat internacional.

Anàlisi de Cicle de Vida per a la comparativa de dues tipologies d’envàs de la indústria farmacèutica, per a la seva substitució al mercat internacional.

Contribuïm a la modernització sostenible del dipòsit controlat de residus especials a Castellolí

Hem fet el projecte de Modificació substancial i Estudi d'Impacte Ambiental de la modificació del dipòsit controlat de residus especials situat a Castellolí
Contribuïm a la modernització sostenible del dipòsit controlat de residus especials a Castellolí

Ajudant els nostres clients en la seva aposta per un futur més sostenible: Anàlisi de Cicle de Vida.

Hem fet l'Anàlisi de Cicle de Vida mitjançant programari GABI de 8 referències de producte de la divisió d'obra civil i certificació de la Declaració Ambiental de Producte (DAP) per la International EPD® System
Ajudant els nostres clients en la seva aposta per un futur més sostenible: Anàlisi de Cicle de Vida.

Experts en Sostenibilitat

Iniciatives

Posem els nostres valors en acció, amb iniciatives que contribueixen al nostre entorn, social, cultural i natural.

Let's Clean Up Europe

Let's Clean Up Europe

Co-organitzem la jornada anual de neteja de residus del riu Anoia, en el marc del projecte Let’s Clean Up Europe.

Let's Clean Up Europe

Càlcul de la Petjada de Carboni

Disposem del Segell de Càlcul de Petjada de Carboni, un primer pas en la nostra estratègia de sostenibilitat a través de la implementació d'accions de mitigació del canvi climàtic.

Càlcul de la Petjada de Carboni
Certificació BREEAM Urbanisme en els nostres projectes

Certificació BREEAM Urbanisme en els nostres projectes

Promovem la sostenibilitat en tots els projectes d'urbanisme que realitzem mitjançant la certificació BREEAM urbanisme, a través de la qual fomentem una construcció més sostenible amb beneficis econòmics, mediambientals i socials.

Certificació BREEAM Urbanisme en els nostres projectes

Col·laborem en la inserció de persones amb risc d'exclusió

Creiem en una societat més justa i igualitària, i per això col·laborem amb entitats locals per a la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat

Col·laborem en la inserció de persones amb risc d'exclusió

Renovem el nostre Pla d'Igualtat

Seguim construint una empresa més justa i igualitària per a tothom

Renovem el nostre Pla d'Igualtat

Organitzem iniciatives per fomentar la RSC

Creiem que la RSC és una responsabilitat compartida. Animem el nostre equip a participar en iniciatives per millorar la nostra societat i el nostre entorn.

Organitzem iniciatives per fomentar la RSC

Baix consum lumínic

Il·luminem amb consciència ambiental perquè cada llum que encenem sigui un pas cap a un futur més sostenible

Baix consum lumínic

Climatització de baix consum centralitzada

Apostem pel medi ambient i pel confort del nostre espai de treball.

Climatització de baix consum centralitzada

L'energia sostenible al centre del nostre model de negoci

Generem la nostra pròpia energia de manera sostenible amb les plaques solars d'autoconsum instal·lades a les nostres oficines.

L'energia sostenible al centre del nostre model de negoci

Energia renovable per al futur

Treballem amb proveïdors d'energia sostenible com a mesura efectiva per reduir la nostra petjada de carboni i assegurar un futur més net per a les properes generacions.

Energia renovable per al futur

Reciclatge responsable

Una pràctica diària a la nostra empresa.

Reciclatge responsable

Els nostres valors

Som persones i treballem amb persones. Ens agrada fer les coses fàcils, i fer-les junts. Amb honestedat i flexibilitat, perseguint sempre els millors resultats.

Treballem en equip

Perquè creiem que la forma d'arribar lluny, és fer-ho junts.

Som apassionats

Gaudim de la nostra feina perquè ens emociona allò que fem.

Som empàtics

Ens posem a la teva pell. Les teves aspiracions són les nostres aspiracions.

Som flexibles

Ens adaptem contínuament, a nous entorns, reptes i necessitats.

Som exigents

Ens agraden els desafiaments. No ens rendim fàcilment.

Som corresponsables

Som sensibles amb el nostre entorn i amb la cultura.

Productes destacats

RAACPUR

RAACPUR | Plantes de tractament biològic de dejeccions ramaderes.

Gestionem, dissenyem i construïm plantes automatitzades per a explotacions ramaderes més eficients i sostenibles.★★★★★ | FIGAN 2019| Millora tècnica
 • Rendiments certificats per òrgans oficials
 • Reducció de costos
 • Acompanyament integral
 • Fàcil manteniment
 • Inversió subvencionable
RAACPUR

Notícies relacionades

L'Impacte del CSRD voluntari en les PIMES: estudis de cas i experiències

Laura Clemente i Martí
Laura Clemente i Martí
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
23 Maig, 2024 — 3 min
L'Impacte del CSRD voluntari en les PIMES: estudis de cas i experiències

Millors tècniques disponibles (MTD)

Gal·la Requena i Mateu
Gal·la Requena i Mateu
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
20 Maig, 2024 — 2 min
Millors tècniques disponibles (MTD)

El GRI publica la sèrie "CSRD Essentials"

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
16 Maig, 2024 — 2 min
El GRI publica la sèrie "CSRD Essentials"

Suma’t a la transformació verda i aconsegueix fins a 8.000 €. Com sol·licitar els Cupons d'ACCIÓ #Green

Raul Antúnez i Retamal
Raul Antúnez i Retamal
Responsable de Consultoria en Sostenibilitat
Ajudes
14 Maig, 2024 — 2 min
Suma’t a la transformació verda i aconsegueix fins a 8.000 €. Com sol·licitar els Cupons d'ACCIÓ #Green

Claus per identificar si a la teva PIME li aplica la NEIS voluntària, derivada de la CSRD

Laura Clemente i Martí
Laura Clemente i Martí
Consultora en Sostenibilitat
Gestió sostenible
06 Maig, 2024 — 3 min
Claus per identificar si a la teva PIME li aplica la NEIS voluntària, derivada de la CSRD

Guia: NEIS per a PIMES. Com Adoptar la Sostenibilitat corporativa de forma voluntària

Laura Clemente i Martí
Laura Clemente i Martí
Consultora en Sostenibilitat
Empresa
26 Abr, 2024 — 4 min
Guia: NEIS per a PIMES. Com Adoptar la Sostenibilitat corporativa de forma voluntària

S'aprova la Directiva d'eficiència energètica per a edificis de la UE

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Arquitectura sostenible
22 Abr, 2024 — 3 min
S'aprova la Directiva d'eficiència energètica per a edificis de la UE

Forma part del canvi: com activar la "E" d'ESG

Laura Clemente i Martí
Laura Clemente i Martí
Consultora en Sostenibilitat
Gestió sostenible
16 Abr, 2024 — 4 min
Forma part del canvi: com activar la "E" d'ESG

Sostenibilitat corporativa: forjant un futur sòlid per a les empreses i la societat

Laura Clemente i Martí
Laura Clemente i Martí
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
07 Abr, 2024 — 3 min
Sostenibilitat corporativa: forjant un futur sòlid per a les empreses i la societat

Què és la plataforma eSIR per al trasllat de residus?

Gal·la Requena i Mateu
Gal·la Requena i Mateu
Consultora en Sostenibilitat
Gestió de residus
25 Març, 2024 — 4 min
Què és la plataforma eSIR per al trasllat de residus?

Anàlisi del cicle de vida dels edificis: una mesura del PNIEC

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Arquitectura sostenible
24 Març, 2024 — 4 min
Anàlisi del cicle de vida dels edificis: una mesura del PNIEC

Euskadi aprova la llei de transició energètica i canvi climàtic

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Canvi climàtic
24 Març, 2024 — 3 min
Euskadi aprova la llei de transició energètica i canvi climàtic

La gestió de l'aigua en les empreses

Òscar Milla i Castillo
Òscar Milla i Castillo
Consultor en Sostenibilitat
Gestió sostenible
22 Març, 2024 — 3 min
La gestió de l'aigua en les empreses

S'aprova la Directiva sobre deguda diligència de les empreses en matèria de sostenibilitat

Laura Clemente i Martí
Laura Clemente i Martí
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
19 Març, 2024 — 3 min
S'aprova la Directiva sobre deguda diligència de les empreses en matèria de sostenibilitat

Nous objectius per a la prevenció i la reutilització dels envasos

Gal·la Requena i Mateu
Gal·la Requena i Mateu
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
12 Març, 2024 — 2 min
Nous objectius per a la prevenció i la reutilització dels envasos

S'aprova el calendari d'inspeccions ambientals 2024 a Catalunya

Raul Antúnez i Retamal
Raul Antúnez i Retamal
Responsable de Consultoria en Sostenibilitat
Sostenibilitat
07 Març, 2024 — 4 min
S'aprova el calendari d'inspeccions ambientals 2024 a Catalunya

Inscripció en el Registre transitori CBAM

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
07 Març, 2024 — 3 min
Inscripció en el Registre transitori CBAM

CBAM: Una eina crucial en la lluita contra el canvi climàtic

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
06 Març, 2024 — 4 min
CBAM: Una eina crucial en la lluita contra el canvi climàtic

Desglossant els Mòduls del CSRD Voluntari: Una Eina per a PIMES Sostenibles

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Gestió sostenible
03 Març, 2024 — 4 min
Desglossant els Mòduls del CSRD Voluntari: Una Eina per a PIMES Sostenibles

Com l'anàlisi del cicle de vida pot millorar la competitivitat i la transparència empresarial

Raul Antúnez i Retamal
Raul Antúnez i Retamal
Responsable de Consultoria en Sostenibilitat
Sostenibilitat
19 Febr, 2024 — 2 min
Com l'anàlisi del cicle de vida pot millorar la competitivitat i la transparència empresarial

Declaracions anuals de l’àmbit de Residus

Òscar Milla i Castillo
Òscar Milla i Castillo
Consultor en Sostenibilitat
Gestió de residus
23 Gen, 2024 — 3 min
Declaracions anuals de l’àmbit de Residus

Ventilació Mecànica Controlada: El teu Aliat Invisible per a un Ambient Interior Saludable

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Serveis sostenibles
09 Gen, 2024 — 3 min
Ventilació Mecànica Controlada: El teu Aliat Invisible per a un Ambient Interior Saludable

La sostenibilitat com a pilar fonamental per a l'èxit empresarial

Raul Antúnez i Retamal
Raul Antúnez i Retamal
Responsable de Consultoria en Sostenibilitat
Sostenibilitat
16 Oct, 2023 — 4 min
La sostenibilitat com a pilar fonamental per a l'èxit empresarial

La importància de les persones en la Transformació Digital

Lídia Dalmases i Junyent
Lídia Dalmases i Junyent
Controller de processos i transformació digital
Transformació digital
15 Oct, 2023 — 4 min
La importància de les persones en la Transformació Digital

Enginyeria per al desenvolupament sostenible

Pere Carles i Freixas
Pere Carles i Freixas
President
Sostenibilitat
13 Set, 2023 — 4 min
Enginyeria per al desenvolupament sostenible

Eficiència energètica: la clau cap al desenvolupament sostenible.

Raul Antúnez i Retamal
Raul Antúnez i Retamal
Responsable de Consultoria en Sostenibilitat
Sostenibilitat
16 Ag, 2023 — 6 min
Eficiència energètica: la clau cap al desenvolupament sostenible.

L'hora del planeta

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
01 Març, 2023 — 3 min
L'hora del planeta

Grup Carles Enginyeria, conjuntament amb el CEDO, van realitzar un dinar col·loqui sobre Finances Sostenibles a Vic

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
21 Febr, 2023 — 2 min
Grup Carles Enginyeria, conjuntament amb el CEDO, van realitzar un dinar col·loqui sobre Finances Sostenibles a Vic

El Project Manager: Quan, com i per què

Daniel Roig i Iglesias
Daniel Roig i Iglesias
Responsable d'Obra Civil i Project Manager
Project management
07 Febr, 2023
El Project Manager: Quan, com i per què

La sostenibilitat com a palanca de desenvolupament econòmic

Raul Antúnez i Retamal
Raul Antúnez i Retamal
Responsable de Consultoria en Sostenibilitat
Sostenibilitat
16 Gen, 2023 — 8 min
La sostenibilitat com a palanca de desenvolupament econòmic

El nou impost sobre els plàstics no reutilitzables podrà encarir, a partir del gener, molts productes

Gerard Blanch i Llorens
Gerard Blanch i Llorens
Assessor comptable i financer
Gestió sostenible
01 Des, 2022 — 2 min
El nou impost sobre els plàstics no reutilitzables podrà encarir, a partir del gener, molts productes

Els beneficis d'una auditoria energètica a les ciutats

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Eficiència energètica
12 Nov, 2022 — 3 min
Els beneficis d'una auditoria energètica a les ciutats

Digitalització i sostenibilitat

Lídia Dalmases i Junyent
Lídia Dalmases i Junyent
Controller de processos i transformació digital
Transformació digital
11 Oct, 2022 — 4 min
Digitalització i sostenibilitat

7 Beneficis de les Reunions d’Innovació fora de l’oficina

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Innovació
24 Maig, 2022
7 Beneficis de les Reunions d’Innovació fora de l’oficina

Escoles del bosc | Un projecte educatiu que fomenta la consciència mediambiental dels infants

Lídia Dalmases i Junyent
Lídia Dalmases i Junyent
Controller de processos i transformació digital
Responsabilitat social corporativa
12 Abr, 2022 — 4 min
Escoles del bosc | Un projecte educatiu que fomenta la consciència mediambiental dels infants

Plans alternatius per a l’apagada de L’Hora del Planeta

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
01 Març, 2022 — 7 min
Plans alternatius per a l’apagada de L’Hora del Planeta

Tendències sostenibles com a oportunitats de negoci

Raul Antúnez i Retamal
Raul Antúnez i Retamal
Responsable de Consultoria en Sostenibilitat
Sostenibilitat
14 Set, 2021 — 6 min
Tendències sostenibles com a oportunitats de negoci

Grup Carles obté el segell de Petjada de Carboni

Responsabilitat social corporativa
16 Març, 2021 — 4 min
Grup Carles obté el segell de Petjada de Carboni

Estrenem Podcast d'edificació sostenible!

NOU PÒDCAST

Descobreix a cada episodi estratègies, consells i recomanacions per convertir la teva llar en una casa sostenible. Ana Rodríguez, la nostra experta en sostenibilitat, i Dolores Huerta, Directora General de GBCE (Green Building Council Espanya) t'ho expliquen des d'una visió pràctica, fàcil i propera.

Veure els pòdcasts
Aqui Si Hay Quien Viva Piloto Test

Aquí sí que hay quien viva

NOU PÒDCAST

En què et podem ajudar?

Demana'ns cita

Sol·licita una cita amb nosaltres de manera ràpida i senzilla

Escriu-nos

Posa't en contacte amb nosaltres i et respondrem al més aviat possible.