S'aprova la Directiva sobre deguda diligència de les empreses en matèria de sostenibilitat

Sostenibilitat
ESCRIT PER Laura Clemente i Martí
19 Març, 2024 — 3 min
S'aprova la Directiva sobre deguda diligència de les empreses en matèria de sostenibilitat

El Parlament Europeu i el Consell han arribat a un acord crucial sobre la Directiva sobre deguda diligència de les empreses en matèria de sostenibilitat, el que representa un pas significatiu per a la protecció del medi ambient i els drets humans en l'àmbit empresarial.

Què és la directiva: La Directiva sobre deguda diligència de les empreses en matèria de sostenibilitat és una legislació destinada a garantir que les empreses assumeixin la responsabilitat dels seus impactes ambientals i socials en tota la seva cadena de valor. Estableix requisits clars perquè les empreses realitzin avaluacions de riscos, previnguin i mitiguen els impactes negatius en el medi ambient i els drets humans.

A qui afecta: La directiva afectarà totes les empreses que operin a la Unió Europea i tinguin més de 1.000 treballadors i una facturació de 450 milions d’euros, així com les empreses no europees que operin en el mercat europeu. Això inclou a les grans empreses multinacionals, proveïdors i subcontractistes que tenen un paper en la cadena de subministrament de les empreses europees.

Com afecta: La directiva estableix que les empreses han de realitzar avaluacions de riscos per identificar i abordar els impactes negatius en el medi ambient i els drets humans en les seves operacions i cadenes de subministrament. Han d'implementar mesures per prevenir i mitigar aquests impactes, així com establir mecanismes de seguiment i rendició de comptes. A més, es requerirà que les empreses informin públicament sobre les seves polítiques i accions en matèria de sostenibilitat.

Terminis: Quan la directiva entri en vigor, les empreses tindran un període de transició per complir amb les seves disposicions. S’espera que els Estats membres de la UE transposin la directiva a la seva legislació nacional en un termini de dos anys a partir de la seva entrada en vigor. Posteriorment, les empreses tindran un període addicional per implementar les mesures requerides, amb terminis específics establerts per a diferents aspectes de la deguda diligència en matèria de sostenibilitat.

Els terminis per a cada tipus d’empresa són els següents:

  • Empreses amb 5.000 empleats/des i 1.500 milions de facturació es veuran afectades en 3 anys.
  • Empreses de 3.000 empleats/des i 900 milions de facturació es veuran afectades en 4 anys.
  • Empreses de més de 1.000  empleats/des i 450 milions de facturació es veuran afectades en 5 anys.

En resum, la Directiva sobre deguda diligència de les empreses en matèria de sostenibilitat representa un pas important cap a una economia més sostenible i responsable, assegurant que les empreses operin de manera ètica i respectuosa amb el medi ambient i els drets humans en tota la seva cadena de valor.

Com pot ajudar Grup Carles a fer l'estratègia?

A Grup Carles tenim una àmplia experiència en la implementació de solucions en sostenibilitat i estem preparats per a ajudar-te a enfrontar aquests canvis. El nostre equip de consultors en sostenibilitat està completament actualitzat sobre com afecta i quins són els terminis.

El nostre conjunt de serveis d'estratègia i de sostenibilitat aborda de forma exhaustiva com integrar les qüestions mediambientals, socials i de governança en les pràctiques empresarials bàsiques.

Descobreix com podem ajudar-te a fer del teu projecte una realitat sostenible. 

Notícies relacionades

CBAM: Una eina crucial en la lluita contra el canvi climàtic

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
06 Març, 2024 — 4 min
CBAM: Una eina crucial en la lluita contra el canvi climàtic

Eficiència energètica: la clau cap al desenvolupament sostenible.

Raul Antúnez i Retamal
Raul Antúnez i Retamal
Responsable de Consultoria en Sostenibilitat
Sostenibilitat
16 Ag, 2023 — 6 min
Eficiència energètica: la clau cap al desenvolupament sostenible.