Plans d'emergència per als ajuntaments

Sostenibilitat
ESCRIT PER Òscar Milla i Castillo
10 Abr, 2024 — 2 min
Plans d'emergència per als ajuntaments

Què són els plans d’emergència?

Els plans d’emergència municipals són documents que planifiquen la gestió del recurs de l’aigua davant un estat de sequera. Aquest document està regulat segons ACORD DE GOV/1/2020 (PES).

Qui ha d’elaborar els plans d’emergència?

Estan obligats a la seva elaboració els ajuntaments amb una població empadronada superior a 20.000 habitants.

Els termes municipals amb una població inferior a 20.000 habitants, també tenen l’opció de redactar aquests plans de manera voluntària, encara més, s’incentiva que aquests municipis ho realitzin.

Quina és la funció dels plans d’emergència?

En aquest document, els ajuntaments han de definir unes mesures específiques per a cada municipi segons l’activació dels diferents escenaris de sequera (Prealerta, Alerta, Excepcionalitat i Emergència). Mitjançant l’elaboració dels plans d’emergència s’ha de garantir el compliment de les dotacions màximes establertes al PES i facilitar a la ciutadania que coneguin les mesures concretes a adoptar en cada escenari, així com les mesures de contingència que els poden afectar en casos d’alerta, excepcionalitat o emergència per sequera.

Les entitats que presenten el servei d’abastament d’aigua implementaran les mesures establertes en aquest document, que poden comprendre des de la reducció de pressió, fins a la suspensió temporal del servei en casos extrems d’alerta.

El PES estableix que els municipis han de presentar els plans elaborats a l’Agència Catalana de l’Aigua, que ha d’avaluar la suficiència de les mesures d’estalvi en la gestió dels serveis d’abastament incloses en aquests plans per assegurar el compliment de les obligacions i el règim de dotacions establerts pel PES. No obstant això, la tramitació i aprovació definitiva dels plans d’emergència són competència municipal.

Quins són els beneficis que comporta?

Com a incentiu per realitzar aquesta tipologia de projectes, la Generalitat està subvencionant ajuts per tal de finançar els plans de sequera, però a més, posar-los en pràctica comporta:

  • Millora de la qualitat del servei d'abastament d'aigua del municipi.
  • Estalvi en el consum.
  • Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
  • Alineació amb els ODS.
  • Eficiència en el sistema d'abastament d'aigua.

En resum, l’objectiu del PES és pal·liar els efectes de les sequeres a fi de garantir, en la mesura del possible, l’abastament d’aigua a tots els usuaris. A Grup Carles podem ajudar-vos a elaborar el PES del vostre ajuntament per tal d’acomplir amb la normativa i contribuir amb la sostenibilitat del teu municipi, i la millora del medi ambient en l’àmbit global.