Gener

20
Declaració trimestral del consum d'aigua (per a fonts pròpies i empreses que fan DUCA bàsica)

Febrer

28
Annex RAEE (gestors que recullen RAEE)
28
Comunicació equips que continguin PCB i PCT
28
Declaració anual d'envasos (acollits a un SIG ECOEMBES o altres)
28
Declaració anual de residus industrials perillosos (DARI)
28
Informe anual verificat d'emissions de GEH segons Llei 1/2005
28
Memòria anual de residus perillosos (transportistes, agents i negociants)

Març

31
Declaració anual d'envasos
31
Declaració anual de residus industrials no perillosos (DARI)
31
Declaració anual per a gestors de residus (DARIG)
31
Notificació de dades al Registre PRTR-CAT
31
Pla anual de gestió de dissolvents segons RD 117/2003
31
Plans empresarials de prevenció de residus d'envasos PEP (quan les quantitats ho exigeixin)

Abril

20
Declaració trimestral del consum d'aigua (per a fonts pròpies i empreses que fan DUCA bàsica)
30
Presentació número de drets d'emissió de GEH verificats

Maig

Juny

Juliol

20
Declaració trimestral del consum d'aigua (per a fonts pròpies i empreses que fan DUCA bàsica)

Agost

Setembre

Octubre

20
Declaració trimestral del consum d'aigua (per a fonts pròpies i empreses que fan DUCA bàsica)

Novembre

Desembre

31
Declaració de l'ús i la contaminació de l'aigua (DUCA, cada quatre anys)
31
Informe sobre activitat de la instal·lació per a empreses que estan dins del règim de comerç d'emissions

Productes destacats

TEMA DESTACAT

Sostenibilitat

Contribuïm a la transformació de l’entorn cap a un model sostenible, col·laboratiu i compartit, aportant solucions innovadores.
  • Assessorament mediambiental
  • Impacte ambiental
  • Gestió del canvi climàtic
  • Sostenibilitat de producte
  • Sostenibilitat corporativa
Sostenibilitat