Diferència entre carboni neutral i net zero

Sostenibilitat
ESCRIT PER Ana Rodríguez i Quirant
11 Juny, 2024 — 4 min
Diferència entre carboni neutral i net zero

En la cursa per combatre el canvi climàtic, termes com "carboni neutral" i "zero net" s'han tornat omnipresents. Tot i això, sorgeix la pregunta: què signifiquen realment aquests termes i quina és la diferència fonamental entre ells?

Carboni neutral: Assolint l'equilibri


Assolir la neutralitat de carboni implica que una activitat o empresa compensa la mateixa quantitat d'emissions de carboni o gasos d'efecte hivernacle que produeix. En essència, això significa equilibrar les emissions generades amb accions compensatòries, com invertir en projectes d'energia renovable o reforestació.

Tot i que la neutralitat de carboni és un pas positiu, és crucial destacar que no necessàriament es tradueix en una reducció directa de les emissions. En canvi, es basa en compensar les emissions produïdes amb accions que les redueixin en un altre lloc.

Net Zero: Reducció essencial i compensació estratègica


D'altra banda, l'estat de Net Zero va més enllà de la simple compensació. Implica reduir activament totes les emissions de gasos d'efecte hivernacle tant com sigui possible i després compensar només les emissions essencials que no es poden eliminar completament.

Aquest enfocament exigeix un compromís profund amb la reducció d'emissions en tots els fronts, incloent les emissions indirectes en la cadena de subministrament (Abast 3). L'objectiu final del zero net és mantenir l'escalfament global per sota de 1,5°C, d'acord amb els estàndards establerts per l'Acord de París.

Compensacions: Reducció vs. eliminació de carboni


Les compensacions utilitzades per assolir la neutralitat de carboni i el zero net poden diferir en el seu enfocament. Per a la neutralitat de carboni, les empreses solen adquirir compensacions de reducció de carboni, com projectes d'energia neta. Aquestes compensacions no eliminen carboni addicional de l'atmosfera, sinó que redueixen les emissions futures.

En canvi, el zero net implica compensacions d'eliminació de carboni, que extreuen carboni ja present a l'atmosfera. Això s'aconsegueix generalment a través de dipòsits de carboni, com projectes forestals o tecnologies de captura de carboni.

Un compromís a llarg termini


Tot i que la neutralitat de carboni és un primer pas valuós, l'objectiu final ha de ser assolir el Net Zero. Això implica una reducció significativa i sostinguda de les emissions, combinada amb compensacions d'eliminació de carboni per abordar les emissions essencials restants.

Ambdues són metes importants, però el Net Zero és crucial per limitar l'escalfament global i protegir el nostre planeta per a les generacions futures. En última instància, l'elecció entre carboni neutral i Net Zero depèn dels objectius i el compromís de cada empresa amb la sostenibilitat ambiental.

Carboni neutral i net zero tenen estàndards i certificacions únics hi ha diferents estàndards i certificacions internacionals per assolir la neutralitat en carboni i el zero net.

PAS 2060

Es pot obtenir la certificació de carboni neutral si es compleixen els estàndards descrits per PAS 2060. Aquesta certificació és l'estàndard internacional per a la neutralitat de carboni. Per qualificar com a carboni neutral, les empreses han de fer tres coses:

  • Mesurar les seves emissions totals de carboni.
  • Establir objectius per reduir les emissions (malauradament, això depèn totalment de l'empresa, per la qual cosa es converteix en un estàndard essencialment ineficaç).
  • Comprar crèdits de reducció de carboni (com parcs eòlics o solars) equivalents al total de les seves emissions.

Actualment, es pot obtenir la certificació PAS 2060 a través d'organitzacions com unió de control, confiança del carboni, i NQA.

Estàndard SBTi Net-Zero

Mentrestant, a l'octubre de 2021 (just a temps per a la COP26), la SBTi va llançar el seu estàndard Net-Zero, dissenyat per ajudar les empreses a establir objectius amb base científica per assolir el zero net. Aquest estàndard (iniciativa Science Based Targets) té quatre requisits clau:

  •  Un enfocament en reduccions d'emissions ràpides i àmplies. La majoria de les empreses necessitaran reduir entre el 90% i el 95% de les emissions per complir aquest requisit.
  •  Establir objectius basats en la ciència a curt i llarg termini. En la pràctica, això significa reduir les emissions ràpidament a curt termini, reduir-les en un 50% per al 2030 i pràcticament no produir emissions (i neutralitzar la resta) per al 2050.
  • No pretendre ser zero net fins que s'hagin assolit els objectius a llarg termini (reduccions de carboni del 90-95% i compensacions d'eliminació de les emissions restants).
  • Realitzar inversions addicionals en matèria de canvi climàtic. Fora de les seves pròpies operacions, les empreses haurien de buscar finançar projectes de canvi climàtic en altres llocs (després de retallar i compensar primer les seves pròpies emissions).

Contacta amb nosaltres avui mateix per començar el teu viatge cap a la sostenibilitat ambiental.

Notícies relacionades

Mètodes per calcular la petjada de carboni

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Petjada de carboni
16 Abr, 2024 — 2 min
Mètodes per calcular la petjada de carboni

Què és la petjada de carboni?

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Petjada de carboni
03 Abr, 2024 — 2 min
Què és la petjada de carboni?

Els 3 abastos de la petjada de carboni

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
12 Abr, 2024 — 3 min
Els 3 abastos de la petjada de carboni