Explora els projectes

El nostre servei a l'activitat empresarial que aporta una mirada propera a les empreses.

Gestió fiscal i comptable integral d'una empresa multinacional.
El nostre servei a l'activitat empresarial que aporta una mirada propera a les empreses.

Projecte integral: oficines modernes, segures i sostenibles.

Projecte executiu i direcció d'obra de les noves oficines a Torà de 1.500 m². Projectes d'enginyeria per a l'actualització de les instal·lacions de seguretat industrial i llicències. Projecte i direcció de retirada de coberta d'amiant i realització de nova coberta.
Projecte integral: oficines modernes, segures i sostenibles.

Projectant serveis d'urbanisme i d'enginyeria a la indústria de teixits no teixits.

Projectes d'urbanisme i d'enginyeria d'obra civil.
Projectant serveis d'urbanisme i d'enginyeria a la indústria de teixits no teixits.

Impulsant la innovació i el suport financer al sector vitivinícola

Projectes per a l'obtenció de subvencions vitivinícoles en els cellers de Sant Sadurní i Espiells. Projectes d'enginyeria.
Impulsant la innovació i el suport financer al sector vitivinícola

Una reestructuració societària amb visió de futur.

Simplificar una estructura societària i jurídica complexa per assegurar que la reestructuració tingui un impacte fiscal neutre.
Una reestructuració societària amb visió de futur.

Optimització fiscal: Creant estructures empresarials eficients

Solució jurídica per a la gestió eficient del patrimoni immobiliari del client mitjançant la reestructuració societària i l'optimització fiscal.
Optimització fiscal: Creant estructures empresarials eficients

Garantint la seguretat contractual

Assessorament integral en la venda d'una empresa
Garantint la seguretat contractual

Projectant el futur generacional de les empreses familiars a través del protocol familiar.

Preparació d'un document de Protocol Familiar
Projectant el futur generacional de les empreses familiars a través del protocol familiar.

Defensa diligent en una liquidació complementària d'Impost de Successions

Acreditació del dret de gaudir de bonificacions fiscals malgrat no tractar-se d'un familiar directe del difunt.
Defensa diligent en una liquidació complementària d'Impost de Successions

Assessorament i gestió d'herències per a la Fundació Open Arms

Realitzem totes les gestions necessàries perquè la fundació rebi els llegats que les persones els deixen en herència.
Assessorament i gestió d'herències per a la Fundació Open Arms

Estratègies legals eficients en un cas de contracte d'agència internacional en el sector paperer

Assessorament a una empresa del sector paperer en la negociació d'un acord transaccional amb un agent comercial sense contracte escrit, evitant un procediment judicial a l'estranger
Estratègies legals eficients en un cas de contracte d'agència internacional en el sector paperer