El Project Manager: Quan, com i per què

Project management
ESCRIT PER Daniel Roig i Iglesias
07 Febr, 2023
El Project Manager: Quan, com i per què

De forma conscient o no, les persones organitzem part de la nostra vida per projectes. Utilitzant una definició general, diríem que un projecte és un esforç temporal que es fa per crear un resultat únic. Aquesta definició tan general dona una idea de l’amplitud del concepte, que engloba des de satisfer una necessitat personal, com podria ser fer un viatge o adquirir un vehicle, fins a una operació de major complexitat, com emprendre un negoci.

Està clar que si un viatge de vacances no et surt gaire bé, el resultat té una importància relativa, on les conseqüències tot plegat poden quedar en un mal record. En el cas d’un projecte de negoci, la situació és ben diferent. Evitar el fracàs sovint passa per planificar amb compte feina i diners, i pot ser una bona idea acudir a la gestió professional de la mà d’un Project Manager, un perfil que com a principal actiu té la visió estratègica, fonamental per garantir resultats de forma òptima i organitzada, i minimitzar riscos.

Aquesta visió estratègica es tradueix en una definició detallada del calendari, la previsió de recursos econòmics i humans, avaluació de riscos, entre d’altres, a l’hora que aporta habilitats de gestió com la negociació, gestió de conflictes i de presa de decisions, comunicació i treball en equip, i fins i tot, genera motivació i confiança.

La manera com el podeu incorporar al vostre projecte pot ser com a professional independent o com a part de l’equip que desenvolupi les activitats tècniques. En tot cas, la seva funció és la de representar-vos i de vetllar principalment per als vostres interessos, però també dels demés participants, col·laboradors o proveïdors, ja que només prenent consideració de tots els implicats es pot garantir l’assoliment dels objectius (el famós win-win).

Quan incorporar-lo al vostre projecte? Aquest punt és clau i té una clara resposta: Com més aviat millor. De fet, el moment ideal és en el camí que va de la vostra idea inicial a l’esbós del projecte, abans que es dediquin recursos o preneu decisions cabdals.