Sostenibilitat corporativa: forjant un futur sòlid per a les empreses i la societat

Sostenibilitat
ESCRIT PER Laura Clemente i Martí
07 Abr, 2024 — 3 min
Sostenibilitat corporativa: forjant un futur sòlid per a les empreses i la societat

En el panorama empresarial actual, la sostenibilitat corporativa ha pres una rellevància més que notòria. Paraules com "Responsabilitat Social Corporativa" o "ESG" ressonen constantment, però, què volen dir exactament aquests termes i com es relacionen amb la sostenibilitat corporativa?

Desxifrant la terminologia de la Sostenibilitat Corporativa

  • Responsabilitat Social Corporativa (RSC): A la dècada dels cinquanta es va introduir aquest concepte amb la publicació del llibre Social Responsibilities of the Businessman, en el qual Bowen (1953) la defineix com «les obligacions dels empresaris per impulsar polítiques corporatives, per prendre decisions o per seguir línies d'acció que són desitjables en termes dels objectius i valors de la societat». És a dir, és una pràctica empresarial que pren en consideració el respecte pel medi ambient i la societat, i per tant, vinculada exclusivament a l’ètica empresarial.
  • Triple Bottom Line: A partir de l’aparició de nous conceptes relacionats amb la sostenibilitat corporativa sorgits a la dècada dels 80 (desenvolupament sostenible i teoria dels grups d’interès), Elkington (1994) estableix el concepte “Triple Bottom Line” o triple compte de resultats, que planteja que les empreses han d’avaluar i reportar els seus resultats tenint en compte el balanç econòmic (beneficis econòmics), però també els impactes socials i ambientals que genera l’organització, per tal d’assegurar-ne la seva subsistència a llarg termini.
  • ASG (o ESG en anglès): L'origen d'aquest acrònim es remunta als inicis de la dècada dels 2000 i ha estat el resultat de l'evolució del que es coneixia com a Inversió Socialment Responsable (ISR). De les sigles en anglès, “Environmental”, “Social” i “Governance” fa referència a els tres factors clau utilitzats per avaluar l’exercici d'una organització en matèria de sostenibilitat:
    • Temes mediambientals (“Environmental”): Inclou totes aquelles pràctiques relacionades amb la cura del planeta i la seva preservació, considerant temàtiques com el canvi climàtic, la circularitat dels recursos i l’impacte en la biodiversitat.
    • Temes socials (“Social”): Inclou totes aquelles pràctiques relacionades amb el benestar de les persones i de les seves comunitats, considerant temàtiques com la diversitat, l’equitat, la inclusió social, els drets humans i els drets laborals de les persones treballadores.
    • Temes de bon govern (“Governance”): Inclou totes aquelles pràctiques relacionades amb la gestió de les empreses per fer les organitzacions transparents, responsables i obertes, considerant temàtiques de lideratge, governança interna, transparència i ètica.

El fet és que aquest acrònim acompanya tant a estratègies en sostenibilitat corporativa, com a accions de reporting o criteris d’agències de rating o polítiques d’inversió.

  • Valor compartit: En la darrera dècada (2011), Michael Porter i Mark Kramer han introduït el concepte de Valor Compartit (shared value en anglés) que defensa que incloure consideracions socials i mediambientals a les estratègies corporatives pot suposar un avantatge competitiu a nivell empresarial. Argumentaven que la consideració de les necessitats dels grups d’interès (generant valor i compartint-lo amb ells) podia portar a les empreses a obrir-se a nous mercats, fomentar la innovació i enfortir relacions socials, així dotant a les empreses d’oportunitats de negoci.

Relació de la terminologia amb la Sostenibilitat Corporativa

Els diferents termes i conceptes que hem explorat representen diferents enfocs de la sostenibilitat corporativa que han anat apareixent al llarg de les darreres dècades, i que marquen una tendència evolutiva de la mateixa: des d’una pràctica basada més en la filantropia i l’ètica empresarial (RSC), passant per una visió de la seva integració com a pràctica de supervivència i subsistència a llarg termini (Tripple Bottom Line), fins a arribar a la seva incorporació per a crear un avantatge competitiu (ESG i Valor Compartit).

Aquesta evolució, no només defineix l'abordatge actual de la sostenibilitat corporativa, sinó que també apunta cap a la integració completa dels aspectes socials i mediambientals com a eixos centrals de les estratègies empresarials, provocant un impacte positiu tant en les empreses, com en la societat i el nostre entorn.

Com pot ajudar-te Grup Carles?

A Grup Carles acompanyem els nostres clients durant tot el procés de integració de la sostenibilitat corporativa a les seves empreses: des de l'anàlisi inicial de la seva situació en matèria de sostenibilitat, fins a la formulació i implementació d'estratègies i solucions destinades a millorar i reforçar el seu rendiment en aquest àmbit. També ens comprometem a orientar-los en la comunicació transparent dels seus èxits i progressos en sostenibilitat, garantint una trajectòria que inspiri confiança i generi un impacte positiu, tant en el món empresarial com en la societat en general.

Notícies relacionades

CBAM: Una eina crucial en la lluita contra el canvi climàtic

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
06 Març, 2024 — 4 min
CBAM: Una eina crucial en la lluita contra el canvi climàtic

Com l'anàlisi del cicle de vida pot millorar la competitivitat i la transparència empresarial

Raul Antúnez i Retamal
Raul Antúnez i Retamal
Responsable de Consultoria en Sostenibilitat
Sostenibilitat
19 Febr, 2024 — 2 min
Com l'anàlisi del cicle de vida pot millorar la competitivitat i la transparència empresarial

Declaracions anuals de l’àmbit de Residus

Òscar Milla i Castillo
Òscar Milla i Castillo
Consultor en Sostenibilitat
Gestió de residus
23 Gen, 2024 — 3 min
Declaracions anuals de l’àmbit de Residus