Digitalització i sostenibilitat

Transformació digital
ESCRIT PER Lídia Dalmases i Junyent
11 Oct, 2022 — 4 min
Digitalització i sostenibilitat

Després de dos anys de crisi sanitària i davant la flagrant necessitat de recuperació econòmica, els experts coincideixen en què la fórmula digitalització i sostenibilitat és la millor per a aquesta recuperació. Se’ns ofereix, doncs, l’oportunitat de crear una nova economia que posi en el centre la innovació i el respecte pel medi ambient. 

Les ajudes econòmiques europees estan vinculades a la sostenibilitat i a la digitalització i el món financer adverteix del risc del canvi climàtic per a l’economia. Davant d’aquestes realitats, el teixit empresarial s’ha de sumar a la transició ecològica i a la digitalització per fer Europa competitiva en els mercats internacionals. 

La digitalització, factor clau d’aquest binomi, s’ha convertit en un procés essencial pel qual han de passar els negocis si volen mantenir la seva competitivitat. Saber com es poden incorporar les noves tecnologies és clau per garantir la supervivència i el creixement empresarial. I és que una veritable transformació digital va més enllà de fer inversions esporàdiques en suports digitals, i de crear una pàgina web o renovar-la. Una transformació digital de debò implica una renovació profunda de la cultura corporativa, de la mateixa manera que el compromís sostenible ha de demostrar-se amb projectes sòlids, amb contingut i credibilitat, fugint d’accions pseudo-sostenibles que no porten enlloc i resten competitivitat. La digitalització, doncs, no és un mitjà, sinó  una aliada en aquest repte i és que la revolució sostenible necessita de la digital i viceversa.

Aquest repte a què s’enfronten les empreses per transformar el seu teixit productiu fa necessària la cooperació de tots els agents econòmics i socials, mobilitzar inversió sostenible i desenvolupar noves tecnologies, i perquè això sigui possible els estats han d’invertir en sostenibilitat, ja que és la cursa per la sostenibilitat i la digitalització la que determinarà la nostra capacitat competitiva i el nostre benestar.

En aquests dos darrers anys de pandèmia, ningú pot obviar que el món ha canviat i que ho està fent a una velocitat de vertigen. La digitalització és, doncs, un imperatiu, un factor clau per afrontar el camí cap a una economia circular i sostenible  que ens faci rics en recursos, que creï valor, nous models de negoci i solucions adaptades al nou entorn i que faci front als reptes ambientals pendents. Aspectes de la tecnologia com l’emissió de gasos, la transformació de la tradicional indústria en una indústria 4.0, l’aposta per la mobilitat segura i sostenible, el foment del teletreball o el reciclatge de residus tecnològics són només alguns dels aspectes que la digitalització pot afavorir. Les empreses han d’estar preparades per afrontar els reptes que comporta la digitalització i els seus usuaris capacitats per treballar en un entorn digitalitzat perquè el qui no segueixi aquest camí, es quedarà fora.