Certificat VERDE: tot el que has de saber

Sostenibilitat
ESCRIT PER Ana Rodríguez i Quirant
22 Abr, 2024 — 5 min
Certificat VERDE: tot el que has de saber

¿Què és i per a què serveix?

En el context actual, no hem d'enfocar-nos únicament en l'eficiència energètica dels nostres edificis, ja que hi ha altres factors que afecten el medi ambient. Si realment volem millorar el medi ambient i reduir el canvi climàtic, hem d'actuar en tres fronts:

 • Identificar tots els impactes negatius que generen els nostres edificis sobre el medi ambient.
 • Quantificar aquests impactes.
 • Actuar prenent mesures en els nostres edificis per a reduir aquests impactes negatius, més enllà de l'eficiència energètica.

Les eines actuals de les normatives d'edificació, que se centren principalment en l'eficiència energètica, resulten insuficients. Certificacions com la d'Eficiència Energètica dels Edificis, Edificis de Consum d'Energia Gairebé Nul (nZEB ) i Passivhaus, es limiten a mesurar la component energètica, la qual cosa no és suficient.

El sistema de verificació VERDE del Green Building Council España permet una avaluació integral dels nostres edificis, identificant i quantificant diversos impactes negatius sobre el medi ambient, i prenent mesures per reduir-los. VERDE permet una edificació sostenible en tots els sentits, no sols eficient.

Què és la certificació VERDE?

La certificació VERDE és un procés voluntari que verifica i documenta la sostenibilitat d'una edificació, no sols l'eficiència energètica sinó molts altres paràmetres com:

 • Materials Sostenibles: Ús de materials amb baix impacte ambiental i que siguin reciclables.
 • Gestió de l'Aigua: Optimització de l'ús de l'aigua tant en espais interiors com exteriors.
 • Confort: Garantia del benestar i la comoditat dels ocupants, incloent-hi el control tèrmic i acústic.
 • Qualitat de l'Aire: Assegurament d'un aire interior net i saludable.
 • Zones Verdes: Integració d'espais verds i paisatgisme sostenible.
 • Accessibilitat: Disseny que facilita l'accés a tots els usuaris, incloses les persones amb discapacitats.
 • Intimitat: Creació d'espais que assegurin la privacitat dels ocupants.
 • Eficiència Energètica: Reducció del consum d'energia i adopció de fonts renovables.
 • Gestió de Residus: Minimització i reciclatge de residus durant la construcció i operació de l'edifici.
 • Innovació en el Disseny: Aplicació de pràctiques i tecnologies innovadores i sostenibles.
 • Ubicació i Transport: Promoció de l'accés a transport públic i reducció de la dependència de l'automòbil.
 • Il·luminació: Ús eficient de la il·luminació natural i artificial per disminuir el consum d'energia i millorar el benestar dels ocupants.

Aquest certificat es pot obtenir tant en la fase de disseny d'una nova construcció com en edificacions ja existents, permetent que es prenguin mesures per a disminuir l'impacte ambiental i millorar l'eficiència en l'ús de recursos.

Existeixen altres eines similars a VERDE?

Sí, però amb alguns matisos. A continuació, explorem algunes de les més reconegudes:

En l'àmbit global, existeixen diverses eines dissenyades per a avaluar la sostenibilitat dels edificis, entre elles CASBEE, DGNB, GreenStar, LEED i BREEAM.

Les més utilitzades a nivell mundial són:

 • LEED (Leader ship in Energy & Environmental Design): Desenvolupat en 1993 per l'United States Green Building Council (USGBC).
 • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology): Desenvolupat al Regne Unit en 1990 pel Building Research Establishment (BRE).

Avantatges de la CERTIFICACIÓ VERDE

 • Tenir la Certificació Ambiental VERDE Edificació d'un edifici es converteix en un VALOR AFEGIT al mateix a l'hora de la venda dels habitatges.
 • REDUEIX COSTOS en la certificació ja que el Certificat Ambiental VERDE Edificació està adaptat a la normativa espanyola i europea.
 • Aconsegueix una VERIFICACIÓ INDEPENDENT del seu edifici dissenyat i construït considerant estratègies mediambientals.
 • Comptaràs amb un AVALUADOR ACREDITAT VERDE que t'assessorarà en tot el procés.

A quins tipus d'edifici es pot aplicar

El tipus d'immoble determina el tipus de certificació que existeixen:

 • Residencial
 • Terciari (comercial i oficines)
 • Interior d'edificis
 • Polígon industrial

Tipus i nivells de certificació verda

La certificació utilitza un sistema de puntuació basat en "fulles verdes", que van de 0 a 5. Quantes més fulles verdes tingui un edifici, major serà el seu nivell de sostenibilitat:

 • 0 fulles: Impacte evitat de 0 a 0,5
 • 1 fulla: Impacte evitat de 0,5 a 1,5
 • 2 fulles: Impacte evitat de 1,5 a 2,5
 • 3 fulles: Impacte evitat de 2,5 a 3,5
 • 4 fulles: Impacte evitat de 3,5 a 4,5
 • 5 fulles: Impacte evitat de 4,5 a 5

Un edifici amb 0 fulles compleix amb la normativa bàsica, mentre que un amb 5 fulles utilitza la tecnologia més avançada disponible per a minimitzar el seu impacte ambiental.

Per a què serveix la certificació VERDE?

La certificació VERDE serveix per a diversos propòsits clau:

 • Valorar i augmentar el valor de la propietat: Obtenir una certificació VERDE pot incrementar el valor d'una propietat, fent-la més atractiva per a compradors i arrendataris que valoren la sostenibilitat i l'eficiència energètica.
 • Reduir l'impacte ambiental: La certificació ajuda a identificar àrees de millora en l'eficiència de l'ús de recursos, la qual cosa porta a una reducció del consum d'energia i aigua, i a una menor emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
 • Millorar el confort i la qualitat de vida: Les edificacions certificades tendeixen a oferir millors condicions de confort per als seus usuaris, gràcies a un disseny que prioritza l'eficiència energètica i l'ús de materials d'alta qualitat.
 • Complir amb normatives i obtenir beneficis fiscals: En molts casos, les edificacions certificades poden beneficiar-se d'incentius fiscals i subvencions que promouen la construcció sostenible.
 • Demostrar compromís amb la sostenibilitat: Obtenir una certificació VERDE és una manera efectiva de demostrar el compromís d'una empresa o entitat amb la sostenibilitat i la responsabilitat ambiental, millorant així la seva reputació corporativa.

Parts involucrades

El Green Building Council Espanya (GBCE)és una associació formada per agents del sector de l'edificació i fundada en 2009. Va crear la certificació coneguda com a VERDE (Valoració d'Eficiència de Referència d'Edificis) per a contribuir a l'impuls a la creació d'un mercat més sostenible.

L'Avaluador Acreditat Verd EA-VERDE ha estat certificat per GBCE i posseeix un grau mitjà o superior en una professió relacionada amb la construcció o gestió ambiental. Es va formar en l'associació per a tramitar la certificació verda o acompanyar una construcció nova.

El client busca afegir valor a la propietat i obtenir millors condicions per a veure-la o llogar-la. A més, cerca afirmar el seu compromís amb la sostenibilitat i ecologia.

Procés de certificació

El procés de certificació verda implica diverses etapes, que generalment inclouen:

 • Recopilació de dades: Recol·lecció d'informació sobre l'ús de recursos i els materials de construcció.
 • Anàlisi i Avaluació: Avaluació de les dades recopilades per a identificar àrees de millora i calcular l'impacte ambiental.
 • Implementació de millors pràctiques: Aplicació de les recomanacions per a millorar l'eficiència i sostenibilitat de l'edificació.
 • Verificació i certificació: Revisió final per part d'un avaluador acreditat que verifica el compliment dels criteris establerts i atorga la certificació corresponent.

La certificació VERDE no sols acredita la sostenibilitat d'una edificació, sinó que també afegeix valor a la propietat, redueix l'impacte ambiental i millora el confort dels seus usuaris. En optar per una certificació VERDE, les empreses i entitats demostren el seu compromís amb un futur més sostenible, beneficiant tant al medi ambient com a la societat en general.

Notícies relacionades

La sostenibilitat com a palanca de desenvolupament econòmic

Raul Antúnez i Retamal
Raul Antúnez i Retamal
Responsable de Consultoria en Sostenibilitat
Sostenibilitat
16 Gen, 2023 — 8 min
La sostenibilitat com a palanca de desenvolupament econòmic

Eficiència energètica: la clau cap al desenvolupament sostenible.

Raul Antúnez i Retamal
Raul Antúnez i Retamal
Responsable de Consultoria en Sostenibilitat
Sostenibilitat
16 Ag, 2023 — 6 min
Eficiència energètica: la clau cap al desenvolupament sostenible.

S'aprova la Directiva d'eficiència energètica per a edificis de la UE

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Enginyeria
22 Abr, 2024 — 3 min
S'aprova la Directiva d'eficiència energètica per a edificis de la UE