La teva Renda | Experimenta la seguretat d'una bona gestió.

Experimenta la seguretat d'una bona gestió.

A Grup Carles vetllem pels teus interessos. Verifiquem que tota la informació sigui correcta i busquem el resultat més favorable per a la teva unitat familiar, gestionant no només la renda, sinó també les accions durant l’any que poden repercutir en un millor resultat.

Com funciona?

01 Documentació

Vine a les nostres oficines o envia’ns la documentació digitalment.

02 Revisió

Revisem la teva documentació.

03 Esborrany

Preparem el teu esborrany.

04 Validació

Ens reunim a les nostres oficines o digitalment i validem el resultat amb tu.

05 Enviament

Enviem la teva declaració a Hisenda.

Dates a tenir en compte

 • 3 d’abril: Inici oficial de la campanya de Renda 2023.
 • 2 de maig: Inici de les visites concertades a Grup Carles.
 • 26 de juny: Últim dia per presentar les declaracions domiciliades.
 • 1 de juliol: Últim dia de la campanya de Renda 2023.
 • 5 de novembre: Pagament del segon termini.

Veure el Calendari Fiscal

La renda a prop teu

Igualada

Igualada

Sant Ferran, 45
08700 Igualada

Capellades

Capellades

C. del Pilar, 12
08786 Capellades

Vic

Vic

Arquebisbe Alemany, 33 entl. B
08500 Vic

Quina documentació necessites?

Informació personal

 • El teu telèfon i correu electrònic.
 • Còpia del teu DNI amb la data d’expedició ben visible.
 • Declaració de renda de l’exercici anterior. No caldrà si ja la vam tramitar a Grup Carles.
 • Signar una autorització per la qual ens autoritzes a demanar la teva informació fiscal a l’AEAT als efectes de la declaració de renda.
 • El mateix per al teu cònjuge si també hem de tramitar la seva declaració.

Si tens finques urbanes o rústiques en propietat

 • Indicar-nos si són d’ús propi, cedides o arrendades.
 • En cas d’arrendament, necessitem saber si es tracta d’un habitatge habitual o un altre tipus de lloguer. 
 • Els comprovants dels ingressos i despeses, IBI, comunitat, reparacions, assegurances, etc. I també si hi ha hagut impagaments.
 • La identificació dels arrendataris i els certificats de de les possibles retencions a compte de l’IRPF.

Si obtens rendiments d’activitats empresarials, professionals o agràries

 • El compte d’explotació del negoci i detall de les existències inicials i finals.
 • En el cas d’activitats agràries a mòduls, una còpia de les factures emeses, i saber el tipus de cultiu o activitat ramadera.

En cas d’entitats en règim d’atribució de rendes (Comunitats de béns)

 • El model 184 presentat al gener anterior.

En cas d’entitats empresarials en règim de societat civil

La comptabilitat de l’exercici.

Altres dades

Detall de les operacions de compravenda de béns mobles o immobles, donacions, usdefruits, etc.

Sempre serà convenient que ens diguis quina disponibilitat tens per posar-nos en contacte i comentar qualsevol dubte o aclariment. Ens pots venir a veure demanant cita o indicant-nos que prefereixes una videoconferència. Tindrem una bona experiència i et donarem confiança.

Altres dades per a la declaració del patrimoni

 • Informació de saldos de comptes, valors i fons a 31 de desembre. S’haurà de demanar a l’entitat financera.
 • Certificat dels valors de rescat a 31 de desembre de les pòlisses d’assegurança de vida.
 • Altres béns i drets: vehicles, embarcacions i altres objectes de valor.
 • Relació de deutes.
 • Valoració de les activitats empresarials o professionals.

Preguntes freqüents:

Si tinc criptomonedes, les he de declarar?

 • S’han de declarar els guanys i pèrdues patrimonials com a conseqüència de les operacions de compravenda. Aquesta informació l’haurien de subministrar de manera correcta les plataformes existents amb les quals es realitzen aquestes operacions. Quan es contractin els serveis d’alguna plataforma, ens hauríem d’assegurar que ens donaran de manera correcta aquesta informació per  poder declarar correctament. Els guanys i pèrdues es compensaran entre sí i també amb altres operacions que originin guanys o pèrdues patrimonials. Si el resultat final és positiu, anirà a la base de l’estalvi, i si és negatiu es podrà compensar amb altres guanys en els propers quatre anys.
 • A part, el saldo final a 31 de desembre s’haurà de declarar al patrimoni, si s’hi està obligat.
 • Igualment si cal s’haurà de fer constar a la declaració del model 720, declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger.

Si tinc diners en un compte de banc online

 • S’hauran de declarar els interessos obtinguts a la base de l’estalvi i deduir de la quota la retenció a compte de l’impost.
 • El saldo mig de l’últim trimestre s’haurà de declarar al patrimoni, si s’hi està obligat.
 • Si aquest compte és d’un banc estranger, s’haurà de fer constar a la declaració del model 720, declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger.

Com declaro l’ERTO?

Com a rendiment de treball. S’ha de considerar que serà un altre pagador i per tant s’haurà de tenir en compte si aquest fet obliga a presentar la declaració. Important comprovar que l’import percebut correspongui a la realitat dels dies que s’ha mantingut la situació d’ERTO.

La teva Renda

T’ho posem fàcil. Aquí i ara. Envia’ns la documentació i nosaltres ens ocupem de tota la resta.

En què et podem ajudar?

Demana'ns cita

Sol·licita una cita amb nosaltres de manera ràpida i senzilla

Escriu-nos

Posa't en contacte amb nosaltres i et respondrem al més aviat possible.