CBAM: Una eina crucial en la lluita contra el canvi climàtic

Sostenibilitat
ESCRIT PER Ana Rodríguez i Quirant
06 Març, 2024 — 4 min
CBAM: Una eina crucial en la lluita contra el canvi climàtic

Què és el CBAM?

El CBAM, o Mecanisme d'Ajust a la Frontera pel Carboni, és una iniciativa que aplica aranzels a les importacions basant-se en les emissions de carboni associades als productes. Aquest mecanisme busca prevenir la fuga de carboni, assegurant que els béns importats compleixin amb els mateixos estàndards ambientals que els produïts localment. És una mesura per garantir la competitivitat i la coherència en les polítiques climàtiques. Aquest mecanisme busca garantir que les empreses no siguin penalitzades ni competeixen de manera desigual a causa de les diferències en les regulacions ambientals i els costos de carboni entre les regions.

Objectius:

S'ha creat per abordar la preocupació de la "fuga de carboni", que es produeix quan les empreses traslladen la seva producció a regions amb normatives ambientals menys estrictes per evitar les restriccions sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH). Aquest fenomen pot minvar els beneficis de les polítiques climàtiques implementades en certes regions, ja que les emissions es traslladen més que no pas es redueixen.

Amb aquest mecanisme, els països intenten garantir que les empreses estrangeres que produeixen béns amb un alt contingut de carboni siguin subjectes a mesures compensatòries o aranzels a la frontera. Això assegura que els productes importats compleixin amb els mateixos estàndards ambientals que els produïts internament, evitant així una desigualtat competitiva i fomentant la coherència en les polítiques climàtiques internacionals. El CBAM forma part dels esforços per abordar el canvi climàtic a escala global.

A qui afecta?

El Mecanisme d'Ajust a la Frontera pel Carboni, pot afectar diverses parts interessades, principalment:

  • Empreses amb elevades emissions de carboni: Les empreses que produeixen béns amb un alt contingut de carboni podrien veure's afectades, ja que podrien estar subjectes a aranzels o ajustaments a la frontera amb base en les seves emissions de carboni, els sectors que estan actualment obligats a complir el CBAM, són:
    Alumini, ferro i acer, ciment, fertilitzant, hidrogen i electricitat.
  • Països amb polítiques climàtiques estrictes: Les nacions que han implementat polítiques ambientals més rigoroses podrien beneficiar-se del CBAM, ja que aquest ajuda a evitar la fuga de carboni i assegura que les importacions compleixin amb els mateixos estàndards.
  • Països amb polítiques ambientals més permissives: Les regions amb regulacions ambientals menys estrictes podrien veure's afectades si les seves empreses es veuen subjectes a aranzels més alts o ajustaments en les seves exportacions a països amb CBAM.
  • Consumidors: El CBAM podria tenir un impacte sobre els preus dels productes importats, ja que les empreses podrien traslladar part del cost dels ajustaments a la frontera als consumidors.
  • Acords comercials internacionals: El CBAM podria generar discussions i negociacions en relació amb acords comercials, ja que podria ser interpretat com una barrera comercial, afectant les relacions comercials entre països.

És important destacar que el CBAM és una mesura complexa i les seves implicacions podrien variar segons la forma en què es dissenyi i implementi.

Terminis del CBAM

El CBAM té com a objectiu garantir que el preu del carboni de les importacions sigui equivalent al de la producció a la UE, evitant així la distorsió dels objectius climàtics. Aquest mecanisme es va dissenyar per complir amb les normes de l'Organització Mundial del Comerç, assegurant una implementació justa i compatible amb el comerç internacional.

Durant el període transitori, que abasta des de l'1 d'octubre de 2023 fins al 31 de desembre de 2025, s'estableixen obligacions de notificació trimestrals per als importadors de productes afectats pel CBAM. No obstant això, no es requereix l'entrega de certificats CBAM per emissions implícites durant aquest període.

A partir de l'1 de gener de 2026, entra en vigor el sistema permanent del CBAM. Els importadors hauran de declarar anualment la quantitat de mercaderies importades i les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) implícites. S'exigirà l'entrega de certificats CBAM corresponents a les emissions notificades, calculant el seu preu segons la mitjana setmanal de subhasta dels drets d'emissió del Règim de Comerç de Drets d'Emissió de la UE (RCDE UE).

Durant el període 2026-2034, es durà a terme una transició progressiva, eliminant l'assignació gratuïta en el RCDE UE mentre s'introdueix gradualment el CBAM.

Com pot ajudar Grup Carles a fer l'estratègia en reducció d'emissions?

Encara que el Mecanisme d'Ajust en Frontera per Carboni (CBAM) representa un nou desafiament per a moltes empreses, a Grup Carles tenim una àmplia experiència en la implementació de solucions en sostenibilitat i estem preparats per a ajudar-te a enfrontar aquests canvis. El nostre equip de consultors en sostenibilitat està completament actualitzat sobre els requisits de CBAM i llest per a aplicar la seva experiència en el teu benefici.

Des del càlcul de la petjada de carboni fins a la creació de Declaracions Ambientals de Producte (EPD), a Grup Carles ens especialitzem a oferir serveis integrals relacionats amb la sostenibilitat. En entendre la importància de mesurar i informar sobre l'impacte ambiental dels productes, en aquest cas, la petjada de carboni, estem compromesos a ajudar-te a complir amb els requisits CBAM de manera eficient i efectiva.

El nostre equip global d'experts estarà a la teva disposició per a desenvolupar estratègies que redueixin la teva exposició als preus CBAM abans de la data límit d'aplicació en 2026. Ens enorgulleix estar en aquesta posició per a guiar als nostres clients a través de la implantació de nous sistemes de compliment de la CBAM i reduir així la seva petjada de carboni.

A Grup Carles, no només calculem la petjada de carboni i creem plans estratègics de reducció, sinó que també duem a terme anàlisi de cicle de vida utilitzant programari especialitzat per calcular la petjada de carboni de productes. La nostra dedicació activa a l'enginyeria i consultoria ambiental ens permet oferir-te solucions personalitzades que s'ajustin a les teves necessitats específiques. Confia en nosaltres per a estar a l'avantguarda de la sostenibilitat i garantir que la teva empresa estigui preparada per a enfrontar els desafiaments del CBAM de manera reeixida.

Descobreix com podem ajudar-te a fer del teu projecte una realitat sostenible

Notícies relacionades

Inscripció en el Registre transitori CBAM

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
07 Març, 2024 — 3 min
Inscripció en el Registre transitori CBAM