La gestió de l'aigua en les empreses

Sostenibilitat
ESCRIT PER Òscar Milla i Castillo
22 Març, 2024 — 3 min
La gestió de l'aigua en les empreses

Amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, des de Grup Carles us volem parlar sobre la importància de la gestió d’aquest recurs tant important, que avui dia amb la situació actual de sequera, ha incrementat més la preocupació de la població davant la necessitat de gestionar correctament el seu ús.

El sector industrial és un dels sectors amb més consum d’aigua i per això tenen a la seva mà la oportunitat de millorar en la gestió d’aquest recurs. Les empreses disposen dels recursos i el suport de l’administració per tal d’implementar mesures que permetin una millor gestió de l’aigua.

El primer pas per poder gestionar aquest recurs correspon a la realització d’una auditoria hídrica, que es el punt de partida que ens permetrà detectar aquells punts crítics del nostre sistema hídric i a posterior elaborar un pla d’acció per millorar en l’eficiència i ús de l’aigua.

En aquesta auditoria hídrica és habitual la realització del càlcul de la petjada hídrica, un indicador que ens permet reflectir la quantitat d’aigua que utilitzem per la producció dels nostres bens i serveis (incloent processos de fabricació, manteniment de les instal·lacions, comercialització dels productes i serveis, etc.).

Degut a la varietat de indústries que hi ha, es important fer aquest exercici previ abans de implementar mesures d’acció, per tal de conèixer a fons la situació de cada empresa i poder determinar quina es la mesura més eficient a implantar en cada cas.

De manera general podem destacar tres accions principals que permetran la optimització de l’ús de l’aigua:

  1. Emmagatzematge dels efluents per a la seva reutilització: A més de l'emmagatzematge d'aigua per a situacions d'escassetat, és important considerar la reutilització dels efluents generats en els processos de producció. Això pot incloure la instal·lació de sistemes de recollida d'aigua pluvial.
  2. Modificacions en el procés productiu: La integració de tecnologies innovadores en els processos productius pot contribuir significativament a la reducció de la petjada hídrica. La instal·lació de cabalímetres, sensors de detecció de nivell i altres dispositius de monitoratge permeten una millor gestió del consum d'aigua i la identificació d'oportunitats d'estalvi.
  3. Reutilització de l'aigua depurada: La reutilització de l'aigua depurada és una estratègia clau per a la reducció de la petjada hídrica. Aquesta aigua pot ser utilitzada en diverses aplicacions com la neteja d'instal·lacions, l'ús en sistemes de refrigeració o calderes, i altres processos industrials. Implementar sistemes de tractament d'aigües residuals avançats és fonamental per garantir la qualitat de l'aigua reutilitzada i minimitzar l'impacte ambiental.

A més d'aquestes accions, és important fomentar una cultura empresarial orientada a la sostenibilitat de l'aigua. Això pot implicar la sensibilització del personal sobre la importància de la conservació de l'aigua, la implementació de pràctiques d'estalvi en les activitats quotidianes i la col·laboració amb altres empreses i organismes per a compartir coneixements i millors pràctiques en matèria de gestió hídrica.

En resum, la reducció de la petjada hídrica d'una empresa requereix un enfocament integral que abasti tant aspectes tecnològics com culturals. Mitjançant l'auditoria hídrica i la implementació de mesures d'estalvi i reutilització, les empreses poden contribuir de manera significativa a la preservació d'aquest recurs natural tan valuós.


Com et podem ajudar des de Grup Carles? 

A Grup Carles tenim una àmplia experiència en la implementació de solucions en sostenibilitat i estem preparats per a ajudar-te a enfrontar aquests canvis. El nostre equip de consultors en sostenibilitat et pot assessorar en la petjada hídrica.

El nostre conjunt de serveis d'estratègia i de sostenibilitat aborda de forma exhaustiva com integrar les qüestions mediambientals, socials i de governança en les pràctiques empresarials bàsiques.

Descobreix com podem ajudar-te a fer del teu projecte una realitat sostenible

 

Notícies relacionades

Anàlisi del cicle de vida (ACV)

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
12 Febr, 2024 — 3 min
Anàlisi del cicle de vida (ACV)

Declaracions anuals de l’àmbit de Residus

Òscar Milla i Castillo
Òscar Milla i Castillo
Consultor en Sostenibilitat
Sostenibilitat
23 Gen, 2024 — 3 min
Declaracions anuals de l’àmbit de Residus