Inscripció en el Registre transitori CBAM

Sostenibilitat
ESCRIT PER Ana Rodríguez i Quirant
07 Març, 2024 — 3 min
Inscripció en el Registre transitori CBAM

A mesura que la Unió Europea (UE) intensifica els seus esforços climàtics, sorgeix la preocupació per la fuga de carboni, un fenomen en què les empreses traslladen la producció intensiva en carboni fora de la UE per evadir polítiques climàtiques estrictes. En resposta, la UE ha implementat el Mecanisme d'Ajust en Frontera pel Carboni (CBAM), una eina dissenyada per posar un preu just al carboni i fomentar pràctiques més netes a escala mundial. 

Registre MITERD

Les empreses han de complir amb el Registre MITERD per participar en el CBAM. Aquest procés assegura que s'hagi pagat un preu per les emissions implícites específiques de les mercaderies importades durant la seva producció, garantint així l'equivalència de preus del carboni entre la UE i les importacions. 

Per tal de complir amb les obligacions durant el període transitori del Mecanisme d'Ajust de Frontera pel Carboni (CBAM), és essencial seguir una sèrie de passos per a la inscripció al Registre Transitori CBAM. A continuació, es presenta una guia pas a pas per ajudar els operadors en aquest procés:

 1. Accedir al Portal CBAM (TAXUD):

  • Inicieu sessió al Portal CBAM utilitzant el vostre certificat electrònic o qualsevol mitjà d'identificació reconegut per l'administració espanyola.
 2. Seleccionar "Domini Duanes":

  • En el procés de sol·licitud, és crucial indicar clarament el "domini Duanes" en lloc del "domini CBAM" per assegurar una correcta inscripció al Registre Transitori CBAM.
 3. Sol·licitar Accés i Inscripció:

  • Ompliu el formulari de sol·licitud amb la informació requerida, assegurant-vos de proporcionar detalls precisos sobre la vostra empresa i contacte.
 4. Usar Certificat Electrònic o Mitjà d'Identificació:

  • Garantiu l'ús correcte del certificat electrònic o d'altres mitjans d'identificació reconeguts per a la sol·licitud d'accés i inscripció.
 5. Confirmació d'Inscripció:

  • Un cop processada la sol·licitud, rebreu una confirmació de la inscripció al Registre Transitori CBAM. Aquesta confirmació pot incloure informació sobre els vostres accessos i funcionalitats disponibles al portal.
 6. Comunicació Eficient:

  • Aprofiteu les funcionalitats del Registre Transitori CBAM per comunicar-vos de manera eficient amb la Comissió, les autoritats competents i les autoritats duaneres dels Estats membres.

És essencial que els operadors es mantinguin actualitzats sobre els requisits i les indicacions específiques proporcionades per la Comissió durant aquest procés d'inscripció. En cas de dubtes o dificultats, es recomana consultar les fonts oficials i buscar assistència per garantir una inscripció correcta i complir amb les obligacions del CBAM.

Obligacions durant el Període Transitori del CBAM

Durant el període transitori del Mecanisme d'Ajust de Frontera pel Carboni (CBAM), els operadors es troben sotmesos a certes obligacions establertes als articles 33, 34 i 35 del Reglament de la Unió Europea (R/UE) 2023/956. Aquestes obligacions estan dissenyades per assegurar el compliment de les normatives relacionades amb la importació de mercaderies sota el CBAM.

Inscripció al Registre Transitori CBAM

Una de les principals obligacions durant aquest període és la inscripció al Registre Transitori CBAM. Aquest registre, desenvolupat per la Comissió, facilita als operadors la realització i l'enviament de l'informe CBAM, que és part integral de les seves responsabilitats sota el CBAM. La sol·licitud d'accés i inscripció al registre es realitza a través del Portal CBAM (TAXUD), especificant el "domini Duanes". Es requereix l'ús d'un certificat electrònic o de qualsevol mitjà d'identificació reconegut per l'administració espanyola. El Registre Transitori CBAM permet la comunicació eficient entre la Comissió, les autoritats competents, les autoritats duaneres dels Estats membres i els operadors.

Presentació Trimestral de l'Informe CBAM

El Declarant notificant, sigui l'importador o el seu representant duaner indirecte, té l'obligació de presentar trimestralment l'informe CBAM a la Comissió. Aquest informe ha de detallar les mercaderies importades durant un trimestre específic d'un any natural. El termini màxim per presentar l'informe CBAM és un mes després de la finalització del trimestre corresponent. Aquesta obligació abastarà la totalitat del període transitori, és a dir, cada trimestre entre l'1/10/2023 i el 31/12/2025.

Dates Límit de Presentació de l'Informe CBAM

El primer informe CBAM, que inclourà les importacions realitzades entre l'1/10/2023 i el 31/12/2023, ha de presentar-se a més tard el 31/01/2024. D'altra banda, l'últim informe CBAM, que abastarà les importacions entre l'1/10/2025 i el 31/12/2025, s'ha de presentar a més tard el 31/01/2026.

Contingut de l'Informe CBAM

L'informe CBAM ha de contenir informació detallada, segons l'especificat a l'annex I del R/UE 2023/1773. Això inclou la quantitat total de cada tipus de mercaderia expressada en megawatts/hora (MWh) per a l'electricitat i en tones per a altres mercaderies. També es detallen les emissions implícites reals i indirectes, el preu del carboni pagable al país d'origen, tenint en compte qualsevol descompte o altra forma de compensació.

Notícies relacionades

CBAM: Una eina crucial en la lluita contra el canvi climàtic

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
06 Març, 2024 — 4 min
CBAM: Una eina crucial en la lluita contra el canvi climàtic