El nou impost sobre els plàstics no reutilitzables podrà encarir, a partir del gener, molts productes

Gestió sostenible
ESCRIT PER Gerard Blanch i Llorens
01 Des, 2022 — 2 min
El nou impost sobre els plàstics no reutilitzables podrà encarir, a partir del gener, molts productes

El pròxim 1 de gener de 2023 entrarà en vigor el nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, regulat en la llei 7/2022 del 8 d'abril de residus i terres contaminats per a una economia circular.

L'origen de l'impost ve donat en les directives europees que volen gravar als països en funció dels consums dels envasos i/o embalatges de plàstic no reutilitzable, i en consonància amb aquestes directives, els diferents països de la UE estan generant taxes que graven el consum d'aquests productes. Com a mostra, tenim països com Anglaterra on ja s'està aplicant o Itàlia on està prevista l’aplicació també a partir de l'1 de gener de 2023.

L'impost és de naturalesa indirecta i gravarà tots els envasos i embalatges de plàstics o productes semielaborats destinats a la producció d'aquests envasos pels quilos de plàstic no reutilitzable que continguin. Aquest impost el pagaran els fabricants nacionals o les empreses que comprin els envasos i/o embalatges de plàstic no reciclat a l’estranger. S’aplicarà un gravamen de tipus fix de 0,45 euros per quilo de plàstic no reutilitzable. Estaran exemptes les empreses amb compres de plàstic no reciclable inferiors a 5 Kg al mes. Aquesta exempció tan baixa contrasta amb la que tenen, per exemple, al Regne Unit, que és de 10 tones l’any.

Cal valorar també que aquest impost provocarà un increment de preus en cadena, des del productor fins al consumidor final, que és qui finalment acabarà suportant el cost. S’estima que molts productes poden patir uns increments de preus d’entre l’1% i el 5%. Les empreses hauran de valorar el canvi a envasos de plàstic reciclable per tal evitar estar subjectes a l'impost i a tota la càrrega administrativa que se’n deriva.

Així doncs, ens trobem amb un impost de gran abast i de complexa aplicació ja que en molts casos serà difícil poder obtenir informació dels proveïdors estrangers, especialment dels no comunitaris, ni tampoc certificar l’origen del plàstic. Haurem d’estar atents a les informacions que puguin sortir en els propers dies abans de l’entrada en funcionament de l’impost.