Desafiaments i Oportunitats de la CSRD i les Emissions d'Abast 3: De la Complexitat a la Innovació

Sostenibilitat
ESCRIT PER Ana Rodríguez i Quirant
19 Juny, 2024 — 3 min
Desafiaments i Oportunitats de la CSRD i les Emissions d'Abast 3: De la Complexitat a la Innovació

Una dificultat comuna per a les organitzacions que busquen monitoritzar i reportar les seves emissions rau en la manca d'experiència en la recollida de dades, el seguiment i la notificació d'emissions al llarg de tota la cadena de valor.

En l'era actual de consciència ecològica i responsabilitat empresarial, la gestió de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) és crucial per a les organitzacions. Però tractar amb les emissions d'Abast 3, que abasten tota la cadena de subministrament, presenta desafiaments singulars i complexos.

La importància de comprendre i abordar les emissions d'Abast 3 en el context de la Directiva de Informes de Sostenibilitat Corporativa (CSRD), pot transformar aquesta complexitat en una oportunitat per a l'acció climàtica i l'organització.

La CSRD afegeix una nova capa de responsabilitat en exigir a les empreses divulgar anualment les seves emissions, juntament amb altres dades de sostenibilitat, incloent-hi objectius de reducció. Això subratlla la necessitat d'abordar les emissions d'Abast 3, que poden representar una part significativa de la petjada total d'una organització.

Aquestes regulacions estan dissenyades per transformar la manera en què les organitzacions informen sobre sostenibilitat, en exigir la divulgació anual de les seves emissions (juntament amb altres dades ESG) i dels objectius establerts per reduir-les.

Emisiones de GEI y Alcance 3: Entendiendo el panorama

Tradicionalmente, las organizaciones se han centrado en medir las emisiones directas (Alcance 1) y las indirectas de la energía comprada (Alcance 2). Sin embargo, las emisiones de Alcance 3, provenientes de la cadena de suministro, el transporte y el uso final de productos, han sido más difíciles de cuantificar y controlar. No obstante, son estas las que suelen constituir una parte sustancial de las emisiones totales de la organización.

El dilema de les emissions d'Abast 3

Malgrat la seva importància, moltes organitzacions encara manquen d'objectius clars per reduir les seves emissions d'Abast 3. Aquesta manca d'acció es deu en part a la intrínseca complexitat d'aquestes emissions, que abasten una extensa xarxa de proveïdors i activitats. A més, la pressió de regulacions més estrictes i les expectatives de grups d'interès com clients i inversors, impulsen les organitzacions a afrontar aquest desafiament de forma proactiva.

Les emissions d'Abast 3 poden dividir-se en els denominats aspectes previs (upstream) i posteriors (downstream).

  • Upstream: Emissions de matèries primeres, proveïdors, components. Requereix un compromís actiu amb els proveïdors i venedors al llarg de tota la cadena de subministrament.
  • Downstream: Emissions generades després de la producció d'un producte o servei, durant el seu ús o eliminació. Requereix el seguiment de les emissions al llarg de totes les fases del cicle de vida posterior a la creació.

Convertint la complexitat en oportunitat

Si bé abordar les emissions d'Abast 3 pot semblar aclaparador, també presenta una oportunitat perquè les organitzacions millorin la seva resiliència climàtica i enforteixin la seva reputació com a líders en sostenibilitat. A Grup Carles t'expliquem algunes estratègies per afrontar aquest desafiament:

  • Crear un pla de transició: Definir metes clares per reduir les emissions, especialment les d'Abast 3, i dissenyar estratègies sòlides per assolir-les.
  • Aprofitar les dades: L'ús d'un model complet de dades sobre les emissions d'Abast 3 pot facilitar decisions informades i fomentar un major compromís amb els proveïdors, més enllà de simples requisits reguladors.
  • Col·laboració amb proveïdors: Treballar estretament amb els proveïdors per millorar la transparència i l'eficiència en la cadena de subministrament, identificant àrees de millora i establint metes compartides de reducció d'emissions.
  • Inversió en innovació: Explorar noves tecnologies i pràctiques comercials sostenibles que ajudin a reduir les emissions a tota la cadena de subministrament, des de la producció fins a l'entrega final al client.
  • Integració de criteris ESG: Incorporar consideracions ambientals, socials i de govern corporatiu (ESG) en la presa de decisions empresarials per garantir que les estratègies de mitigació d'emissions siguin coherents amb els objectius de sostenibilitat a llarg termini.

Com pot ajudar-te Grup Carles en la gestió d'emisions

A Grup Carles, oferim una àmplia gamma de serveis dissenyats específicament per a aconseguir els seus objectius de sostenibilitat de manera efectiva. Des de la identificació d'oportunitats de millora fins a la implementació de solucions pràctiques, som aquí per a brindar-te el suport i l'orientació que necessites per a tenir èxit en el teu viatge cap a la sostenibilitat.Contacta amb nosaltresavui mateix per a començar el teu viatge cap a un futur més sostenible.

Notícies relacionades

El GRI publica la sèrie "CSRD Essentials"

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
16 Maig, 2024 — 2 min
El GRI publica la sèrie "CSRD Essentials"

Desglossant els Mòduls del CSRD Voluntari: Una Eina per a PIMES Sostenibles

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
03 Març, 2024 — 4 min
Desglossant els Mòduls del CSRD Voluntari: Una Eina per a PIMES Sostenibles

Claus per identificar si a la teva PIME li aplica la NEIS voluntària, derivada de la CSRD

Laura Clemente i Martí
Laura Clemente i Martí
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
06 Maig, 2024 — 3 min
Claus per identificar si a la teva PIME li aplica la NEIS voluntària, derivada de la CSRD

L'Impacte del CSRD voluntari en les PIMES: estudis de cas i experiències

Laura Clemente i Martí
Laura Clemente i Martí
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
23 Maig, 2024 — 3 min
L'Impacte del CSRD voluntari en les PIMES: estudis de cas i experiències

CSRD voluntari: Estratègies innovadores per a PYMES sostenibles

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
17 Juny, 2024 — 3 min
CSRD voluntari: Estratègies innovadores per a PYMES sostenibles