S'aprova el calendari d'inspeccions ambientals 2024 a Catalunya

Sostenibilitat
ESCRIT PER Raul Antúnez i Retamal
07 Març, 2024 — 4 min
S'aprova el calendari d'inspeccions ambientals 2024 a Catalunya

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, demostra un fort compromís amb la sostenibilitat i la vigilància ambiental amb l'aprovació del nou Programa d’Inspecció Ambiental Integrada per a l'any 2024. Amb l'objectiu de controlar possibles riscos ambientals, aquest programa abasta més de 680 establiments que es sotmetran a inspeccions programades i no programades. 

Objectius del Programa d'Inspecció Ambiental 

El programa d'inspecció se centra en quatre grups d'activitats: industrials/energètiques, gestió de residus, dipòsits controlats de residus i grans explotacions ramaderes. Aquesta iniciativa constitueix el onzè programa implementat des de l'entrada en vigor de la Directiva d'emissions industrials el 2014. L'objectiu principal és verificar el compliment de les autoritzacions ambientals i les determinacions establertes pels establiments seleccionats. 

Distribució Territorial i Criteris de Selecció 

Amb una distribució territorial específica, les inspeccions es concentren en els sectors considerats de potencial alta incidència ambiental. La selecció dels establiments es basa en criteris de risc, incloent els nivells i tipus d'emissions, la sensibilitat del medi local, el risc d'accidents i l'historial de compliment. *  

Inspeccions Programades i No Programades 

El programa redueix la categoria de risc per als establiments registrats al sistema de gestió ambiental EMAS amb un historial satisfactori, disminuint la periodicitat d'inspecció. A més, es realitzaran inspeccions no programades per verificar el cessament d’activitats, investigar denúncies, accidents i incidents o comprovar la correcció dels incompliments declarats en inspeccions anteriors. 

Transparència i Informació Pública 

Els informes de les inspeccions són públics, amb les limitacions establertes per la normativa que regula el dret d'accés a la informació ambiental. Actualment, els informes des de 2014 fins al 2022 i una part dels informes de 2023 ja estan disponibles a la pàgina web. 

Pla d’Inspecció Ambiental Integrada 2023-2025 

Aquest programa s'emmarca dins l'execució del Pla d’Inspecció Ambiental Integrada 2023-2025, considerant l'experiència acumulada en més de 6.500 actuacions d'inspecció ambiental realitzades des del 2014. Aquest pla manté coherència amb les polítiques europees inspirades en la Directiva d'emissions industrials i en la Recomanació del Parlament Europeu sobre criteris mínims de les inspeccions ambientals. 

*Podeu trobar la distribució territorial a través d’aquest enllaç.  

Notícies relacionades

Eficiència energètica: la clau cap al desenvolupament sostenible.

Raul Antúnez i Retamal
Raul Antúnez i Retamal
Responsable de Consultoria en Sostenibilitat
Sostenibilitat
16 Ag, 2023 — 6 min
Eficiència energètica: la clau cap al desenvolupament sostenible.

Com l'anàlisi del cicle de vida pot millorar la competitivitat i la transparència empresarial

Raul Antúnez i Retamal
Raul Antúnez i Retamal
Responsable de Consultoria en Sostenibilitat
Sostenibilitat
19 Febr, 2024 — 2 min
Com l'anàlisi del cicle de vida pot millorar la competitivitat i la transparència empresarial