Forma part del canvi: com activar la "E" d'ESG

Gestió sostenible
ESCRIT PER Laura Clemente i Martí
16 Abr, 2024 — 4 min
Forma part del canvi: com activar la "E" d'ESG

ESG: La clau per a un futur sostenible

La sostenibilitat corporativa cada vegada està prenent més rellevància en el panorama empresarial actual, fins i tot arribant a generar un avantatge competitiu per al negoci a la vegada que impacta positivament a la societat i al nostre entorn. Per aconseguir això, és essencial considerar als nostres grups d’interès i incorporar consideracions mediambientals, socials i de governança (ESG), a la nostra estratègia empresarial.

En els últims anys, tractats internacionals i diverses normatives europees (Pacte Verd Europeu, Fit for 55, Estrategia de Biodiversidad 2030, etc.), han provocat que un dels factors que ha pres més rellevància dins les estratègies en sostenibilitat corporativa, hagi estat l’aspecte ambiental, conegut com la “E” d'ESG (“Environmental”, “Social” and “Governance”), que es refereixa la manera en què una empresa o organització aborda els desafiaments ambientals.

Això inclou diverses àrees com la mitigació i adaptació al canvi climàtic, la conservació de recursos naturals, l'eficiència energètica i la implementació de pràctiques ambientals sostenibles en tota la cadena de valor de l'organització.

 

Objectius quantificables: La clau per a l’activació

El primer pas d’una organització per abordar els desafiaments ambientals és establir i definir uns objectius amb els seus indicadors corresponents. Per millorar és imprescindible comptar amb dades fiables i sobretot, amb una visió precisa de la nostra situació actual de partida. Si no coneixem el nostre impacte ambiental, no podrem mitigar-lo.

 Com ho podem quantificar?

  1. Petjada de Carboni: el mètode per excel·lència per quantificar emissions de GEH

La petjada de carboni correspon al càlcul del conjunt d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que genera un producte, un servei, un esdeveniment o també una empresa. És l’indicador més utilitzat quan parlem de sostenibilitat ambiental corporativa, ja que ens permet analitzar com una organització contribueix al canvi climàtic i a partir d’aquí, proposar iniciatives i millores en el funcionament d’aquesta, que permetin reduir aquesta contribució.

 

  1. Anàlisi del cicle de vida: una eina per quantificar l’impacte ambiental

L’anàlisi de cicle de vida (ACV) és una eina que ens permet quantificar diversos tipus d’impactes ambientals, no tan sols les emissions de diòxid de carboni. Així doncs, per exemple, ens permet analitzar l’escassetat d’aigua, l’ús de recursos naturals, l’acidificació del medi, etc. d’un producte, procés o sistema al llarg de tot el seu cicle de vida. Les organitzacions solen utilitzar aquesta eina per analitzar l’impacte ambiental dels seus productes per poder-ne reduir posteriorment, mitjançant estratègies d’ecodisseny, el seu impacte ambiental.

 

Avantatges de ser proactiu en matèria ambiental

Activar la pota ambiental dins una estratègia en sostenibilitat corporativa, permet a l’empresa una sèrie de beneficis que van més enllà de simplement complir amb les obligacions normatives. Redueix riscos i costos operatius, millora la reputació de l’empresa i contribueix al desenvolupament sostenible a llarg termini.

 

Com pot ajudar-te Grup Carles?

A Grup Carles acompanyem els nostres clients durant tot el procés d’integració de la sostenibilitat corporativa a les seves empreses: des de l'anàlisi inicial de la seva situació en matèria de sostenibilitat, fins a la formulació i implementació d'estratègies i solucions destinades a millorar i reforçar el seu rendiment en aquest àmbit.

Aquest procés d’integració, tal com hem pogut veure, requereix una correcta quantificació del punt de partida de l’empresa, que des del punt de vista ambiental, s’articula mitjançant eines com la petjada de carboni o l’anàlisi de cicle de vida i, a partir d’aquí, es proposen diverses mesures per reduir els impactes ambientals detectats. Des de Grup Carles estem compromesos i capacitats per ajudar-te tant a fer aquesta quantificació com a determinar quines iniciatives a implementar poden ser adients per reduir el vostre impacte ambiental.

Contacta amb nosaltres avui mateix per començar el teu viatge cap a la sostenibilitat corporativa.

Notícies relacionades

Anàlisi del cicle de vida dels edificis: una mesura del PNIEC

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Arquitectura sostenible
24 Març, 2024 — 4 min
Anàlisi del cicle de vida dels edificis: una mesura del PNIEC

Els 3 abastos de la petjada de carboni

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Petjada de carboni
12 Abr, 2024 — 3 min
Els 3 abastos de la petjada de carboni

Grup Carles obté el segell de Petjada de Carboni

Responsabilitat social corporativa
16 Març, 2021 — 4 min
Grup Carles obté el segell de Petjada de Carboni

Mètodes per calcular la petjada de carboni

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Petjada de carboni
16 Abr, 2024 — 2 min
Mètodes per calcular la petjada de carboni

Petjada hídrica i petjada d'aigua: diferències

Òscar Milla i Castillo
Òscar Milla i Castillo
Consultor en Sostenibilitat
Petjada de carboni
15 Abr, 2024 — 3 min
Petjada hídrica i petjada d'aigua: diferències

Què és la petjada de carboni?

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Petjada de carboni
03 Abr, 2024 — 2 min
Què és la petjada de carboni?