La importància de les persones en la Transformació Digital

Transformació digital
ESCRIT PER Lídia Dalmases i Junyent
15 Oct, 2023 — 4 min
La importància de les persones en la Transformació Digital

La transformació digital s'ha convertit en un tema de gran rellevància en el món empresarial, comparable en importància a la Revolució Industrial, en el seu moment. De fet, se la considera la continuació de la història de les revolucions industrials. La primera d’elles, la 1.0, va ser el període de la mecanització, seguida per la 2.0, que va portar l'ús de l'electricitat, i la 3.0, que va marcar l'era de la informàtica. Ara, estem vivint la Revolució Industrial 4.0, coneguda com la revolució de la digitalització, on la transformació digital n’és l'element clau. Aquesta revolució està canviant la manera com les organitzacions operen i com les persones viuen les seves vides.

Internet ha tingut un impacte profund que s'ha infiltrat ineludiblement en la relació amb els clients, en la gestió dels processos productius i, fins i tot, en la manera com interactuem amb els proveïdors. Aquesta revolució tecnològica marca un esdeveniment significatiu en la història de la humanitat.

La transformació digital és un procés que es desenvolupa de forma ràpida i inexorable. En aquest sentit, cap país, sector econòmic o organització pot permetre's no adaptar-s'hi. La transformació digital ja no és simplement una estratègia de futur, sinó que ofereix un avantatge competitiu imprescindible per a la supervivència. No és un objectiu a assolir, sinó una necessitat imperant, motivada per la força i la velocitat amb què la digitalització ha envaït i impregnat la nostra societat.

No obstant això, enmig d'aquesta apassionant evolució tecnològica, sovint es passa per alt un element fonamental: les persones. La transformació digital no va només de tecnologia; va, sobretot, de persones. Les persones són les que realment transformen les organitzacions, i la tecnologia és només un mitjà per aconseguir-ho.

En aquest context, comprendre a quin públic es dirigeix la transformació digital i per què és essencial, és crucial. Aquest procés de canvi no només implica modificacions en l'organització, sinó també un canvi en les habilitats i actituds dels professionals, destacant la importància de l'element humà en tot aquest procés. Així, un dels desafiaments més rellevants es produeix quan els natius digitals, que han crescut en un món digital, col·laboren amb els immigrants digitals, que han hagut d'adaptar-se a la nova realitat tecnològica.

Altrament, per aconseguir una transformació digital exitosa, cal crear les condicions adequades dins de l'organització. Això inclou factors com la maduresa digital, un lideratge sòlid, capacitació i formació de l’equip, i una cultura empresarial que fomenti la innovació i l'aprenentatge continu. És essencial establir un entorn de treball que sigui participatiu, on els empleats se sentin motivats i compromesos amb el canvi.

Així mateix, és fonamental començar per les necessitats humanes i del mercat, en lloc de centrar-se únicament en les solucions tecnològiques. La tecnologia és un mitjà per satisfer aquestes necessitats i resoldre problemes reals. És imprescindible, doncs, comprendre quins problemes es volen abordar i com les eines digitals poden contribuir a aconseguir-ho.

Podem dir, doncs, que la transformació digital és una revolució que involucra tant la tecnologia com l'element humà. És una evolució que està canviant la nostra societat i la nostra forma de fer negocis, i comprendre la importància de les persones dins d'aquest procés ens col·loca en una millor posició per aprofitar les oportunitats que aquest canvi ens ofereix.

Notícies relacionades

Digitalització i sostenibilitat

Lídia Dalmases i Junyent
Lídia Dalmases i Junyent
Controller de processos i transformació digital
Transformació digital
11 Oct, 2022 — 4 min
Digitalització i sostenibilitat

IA: Aliada o enemiga?

Núria Martín i Hidalgo
Núria Martín i Hidalgo
Directora Comercial
Intel·ligència artificial
05 Jul, 2023 — 5 min
IA: Aliada o enemiga?