Anàlisi del cicle de vida dels edificis: una mesura del PNIEC

Arquitectura sostenible
ESCRIT PER Ana Rodríguez i Quirant
03 Abr, 2024 — 4 min
Anàlisi del cicle de vida dels edificis: una mesura del PNIEC

L'aposta per construir edificis sostenibles juga un paper clau en la descarbonització europea. Encara que el sector de l'edificació constitueix una les fonts d'ocupació més importants, també és un dels sectors més contaminants.

Impacte ambiental dels edificis

El sector de l'edificació és un actor clau en la lluita contra el canvi climàtic. La Unió Europea, consumeix gairebé el 40% de l'energia final i és responsable del 36% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. A Espanya, aquestes xifres són igualment alarmants, representant el 31,6% del consum d'energia final i el 9,3% de les emissions totals el 2020. Per abordar aquest desafiament, es proposa un enfocament integral que involucra la reducció del carboni operatiu i el carboni embegut en els edificis.

Reducció del carboni operatiu i embegut:

El carboni operatiu es refereix a les emissions associades amb el consum d'energia durant l'ús de l'edifici, mentre que el carboni embegut comprèn les emissions vinculades a la seva construcció, manteniment i fi de vida. Per combatre aquestes emissions, s'han establert mesures específiques per als edificis nous i existents.

Els edificis nous hauran de complir estàndards d'eficiència energètica cada vegada més estrictes, amb l'objectiu que, a partir del 2030, només es construeixin edificis d'emissions zero. Mentrestant, la reducció d'emissions en els edificis existents s'assolirà mitjançant millores en l'eficiència energètica.

Objectius:

1. Reducció de les necessitats energètiques a través de la construcció d'edificis amb la menor petjada de carboni o, en el seu lloc, rehabilitacions d'edificis existents, especialment de l'envolupant tèrmica dels edificis.

2. Instal·lar i/o substituir l'equipament dels edificis per equips nous més eficients i amb menor petjada de carboni.

3. Integració d'energies renovables en els edificis.

Implementació i coordinació:

La Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica estableix l'obligació de calcular i publicar la petjada de carboni de les empreses, la qual cosa facilitarà la presa de decisions orientada a la descarbonització. La implementació d'aquest enfocament integral requerirà una coordinació efectiva entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, juntament amb les Comunitats Autònomes.

La descarbonització del sector de l'edificació no només implica reduir les emissions operatives dels edificis, sinó també abordar les emissions associades amb la seva construcció i cicle de vida. Aquest enfocament integral és fonamental per assolir els objectius de mitigació del canvi climàtic i garantir un futur sostenible per a les generacions futures.

La importància de l'Anàlisi del Cicle de Vida


L'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) és la metodologia que permet mesurar l'impacte ambiental d'un producte, procés o sistema al llarg de tot el seu cicle de vida. L'emergència climàtica fa fonamental conèixer i reduir l'impacte climàtic de qualsevol procés. En els últims anys s'han establert normatives europees, com la Taxonomia europea, que regulen l'esgotament de recursos naturals i el volum d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. ElACV és un procés fonamental en el compliment de qualsevol d'aquestes noves normatives, ja que estableix el punt de partida per a la reducció de les emissions de carboni de qualsevol procés.


ACV Dels edificis

Els edificis, en ser un dels principals emissors de gasos d'efecte d'hivernacle i de consum d'energia, requereixen dur a terme Anàlisi del Cicle de Vida per a analitzar el seu impacte ambiental detalladament i reduir la seva petjada de carboni. Distingim cadascuna de les fases del cicle de vida dels edificis amb lletres que van de la A fins a la D, des de la fabricació de materials fins al seu possible nova vida i reutilització. Un ACV aplicat a l'edificació permet:

• Quantificar l'impacte ambiental d'un edifici

• Identificar oportunitats de millora

• Informar de manera objectiva

• Fomentar la competència mediambiental

Accedeix a la taula resum del cicle d'anàlisi de vida.

Anàlisi del cicle de vida dels edificis: una mesura del PNIEC

Resultats

És crucial definir un model d'informe que inclogui gràfics que ens proporcionin conclusions precises i fàcilment interpretables. Aquesta metodologia simplifica la presa de decisions estratègiques per part de clients, fomentant l'adopció de decisions sostenibles pel que fa a la cartera immobiliària.

Com pot ajudar Grup Carles? En el context actual d'exigències ambientals i econòmiques, l'optimització de processos es torna fonamental per a l'èxit de qualsevol projecte. A Grup Carles, entenem la importància de maximitzar l'eficiència i la precisió en cada etapa de l'anàlisi de cicle de vida dels edificis, i és per això que oferim un enfocament integrat que combina automatització, veracitat de dades i seguiment continu.


En confiar en els nostres serveis, els nostres clients es beneficien de:


1. Estalvi de Temps: La nostra automatització retalla els temps invertits innecessàriament, permetent als nostres clients centrar-se en decisions estratègiques en lloc de tasques tedioses.


2. Homogeneïtat: L'automatització assegura la consistència en les Anàlisis de Cicle de Vida (ACV), garantint la uniformitat de càlcul en qualsevol projecte, la qual cosa al seu torn millora la qualitat i confiabilitat dels resultats.


3. Veracitat de Dades: El nostre model ens permet garantir l'exactitud de les dades introduïdes, reduint la possibilitat d'errors i proporcionant una base sòlida per a la presa de decisions informades.


4. Seguiment dels Projectes: Gràcies a la nostra capacitat de realitzar un monitoratge continu i ajustos en temps real, assegurem que les dades utilitzades estiguin sempre actualitzats i siguin precisos, la qual cosa facilita la presa de decisions àgils i adaptatives.


5. Versatilitat: El nostre enfocament facilita la incorporació de diverses variables i escenaris, permetent avaluar múltiples variacions de l'edifici i ajustar l'anàlisi segons les necessitats específiques del projecte.


6. Digitalització: Proporcionem una transició cap a un entorn digital, facilitant l'emmagatzematge, gestió i intercanvi eficient de dades, la qual cosa contribueix a una major accessibilitat i col·laboració, aspectes fonamentals en l'actualitat i sovint requerits en subvencions.


Des del càlcul de la petjada de carboni fins a la creació de Declaracions Ambientals de Producte (EPD), a Grup Carles ens especialitzem a oferir serveis integrals relacionats amb la sostenibilitat. Ens comprometem a ajudar-te a complir amb els requisits del PNIEC de manera eficient i efectiva, proporcionant estratègies personalitzades que redueixin les teves emissions deco 2.


Confia en el nostre equip global d'experts per a guiar la teva empresa a través de projectes tan complexos com anàlisis de cicle de vida i reduir així la seva petjada de carboni.


La nostra dedicació activa a l'enginyeria i consultoria ambiental ens permet oferir-te solucions personalitzades que s'ajustin a les teves necessitats específiques.

Descobreix com podem ajudar-te a fer del teu projecte una realitat sostenible

Notícies relacionades

CBAM: Una eina crucial en la lluita contra el canvi climàtic

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Sostenibilitat
06 Març, 2024 — 4 min
CBAM: Una eina crucial en la lluita contra el canvi climàtic

Eficiència energètica: la clau cap al desenvolupament sostenible.

Raul Antúnez i Retamal
Raul Antúnez i Retamal
Responsable de Consultoria en Sostenibilitat
Sostenibilitat
16 Ag, 2023 — 6 min
Eficiència energètica: la clau cap al desenvolupament sostenible.