Explorar normatives

13 Set 2023

Tots els becaris en pràctiques cotitzaran a partir de 2024

Des de l'1 de gener de 2024, totes les empreses hauran de donar d'alta els becaris a la Seguretat Social, amb independència que realitzin o no pràctiques remunerades.

06 Set 2023

Notificació prèvia en cas de tancaments d'empresa que suposin acomiadaments de 50 o més persones empleades

Reial decret 608/2023, de l'11 de juliol.

31 Ag 2023

Nou procediment de certificació d'empreses emergents

S'ha aprovat l'Ordre Ministerial que defineix els criteris per avaluar quines empreses poden acollir-se als beneficis i especialitats descrites en la Llei 28/2022, de 21 de desembre.

30 Ag 2023

Canvis en les bonificacions de contractes de treball a partir de l'1 de setembre

L'1 de setembre entren en vigor les noves bonificacions per als contractes de treball que contempla el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral.

26 Jul 2023

Aprovat el desenvolupament Mecanisme RED per a empreses

El Reial decret 608/2023, de l'11 de juliol, permetrà a les empreses la sol·licitud de mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball. Igualment, introdueix novetats rellevants en el reglament d'acomiadaments col·lectius.

20 Jul 2023

Hisenda puja l'exempció per despesa de quilometratge a l'IRPF

Al BOE del dia 17 de juliol s'ha publicat l'Ordre HFP/792/2023 per la qual es revisa la quantia de les dietes i assignacions per a despeses de locomoció a l'IRPF, que és aplicable des del 17 de juliol de 2023.

19 Jul 2023

Les claus del nou règim de modificacions estructurals de les societats mercantils (transformació, fusió, escissió i cessió global d'actius i passius)

El Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, amb efectes des del 29 de juliol, aprova un nou règim complet de les modificacions estructurals de les societats mercantils, tant les internes com les transfrontereres.