Què és el Passaport Digital de Producte?

Sostenibilitat
ESCRIT PER Ana Rodríguez i Quirant
16 Juny, 2024 — 4 min
Què és el Passaport Digital de Producte?

Fent un repàs pel marc directiu de requisits de disseny ecològic aplicables als productes, podem diferenciar:

 1. Directiva de disseny ecològic (2009/125/CE): Aquesta directiva, coneguda també com a ErP, per les seves sigles en anglès, es va presentar fa més d’una dècada. L’objectiu d’aquesta directiva és millorar l’eficiència energètica i aconseguir reduir l’impacte ambiental d’aquests productes al llarg del seu cicle de vida.
 2. Iniciativa de Productes Sostenibles (SPI): La Comissió Europea, el març de 2022, va presentar la Iniciativa de Productes Sostenibles que formava part del Pacte Verd En aquest cas, l’objectiu és accelerar la transició cap a una economia circular, en la que els productes es dissenyin i utilitzin de la manera més sostenible, reduint així residus i promovent el reciclatge i la reutilització.
 3. Proposta de Reglament d’Ecodisseny per Productes Sostenibles (ESPR): Dins de la SPI es troba una de les mesures claus, la proposta ESPR (COM/2022/142 final). En aquest cas, la proposta de reglament substitueix a la Directiva ErP amb el propòsit d’impulsar el mercat europeu cap a la sostenibilitat i la circularitat, establint així noves normes que converteixin aquests conceptes en pràctica comuna en el disseny de productes.

Què és el Passaport Digital de Producte?

El Passaport Digital de Producte és una eina dissenyada per recopilar i compartir informació detallada sobre un producte durant tot el seu cicle de vida, des de la producció fins al reciclatge. Aquesta eina permet una traçabilitat completa i ofereix una visió transparent de l’impacte ambiental i social del producte. Es pretén millorar la traçabilitat i transparència d’extrem a extrem, i complementar la informació facilitada als manuals i etiquetes de productes.

Gràcies a la introducció del DPP a les cadenes de valor europees, es pretén facilitar el disseny, la fabricació, utilització i reciclatge més sostenible dels productes, impulsant l’economia circular i reduint l’impacte mediambiental.

Quins són els objectius del Passaport Digital de Producte?

El Passaport té diversos objectius clau, tots ells orientats a millor la sostenibilitat i la responsabilitat en la producció i consum de productes:

 1. Traçabilitat completa: Permet registrar i seguir la informació de cada etapa del cicle de vida del producte, facilitant la identificació de l’origen dels materials i el seu destí final.
 2. Descarbonització: Ajuda a monitorar i reduir les emissions de carboni associades a la producció, ús i eliminació dels productes, contribuint així a la lluita contra el canvi climàtic.
 3. Economia circular: Promou la reutilització i el reciclatge de materials, fomentant la seva reparació i extensió de vida útil dels productes per reduir els residus.
 4. Sostenibilitat: Proporciona informació sobre els impactes ambientals i socials dels productes, facilitant que els consumidors prenguin decisions informades i responsables.
 5. Transparència: Ofereix informació clara i accessible a tots els actors de la cadena de valor, des dels fabricants fins als consumidors, millorant la confiança i col·laboració.

¿Quines dades té el Passaport Digital de Producte?

El Passaport Digital de Producte identificarà el producte, amb el seu nom, el pes, la data de fabricació, entre d’altres. D’altra banda, informarà dels materials i proveïdors, és a dir, el seu origen, els seus proveïdors, o el total de percentatge reciclat. Un altre aspecte que tindrà el DPP és la traçabilitat de producte, com per exemple, els propietaris actuals del producte. Una de les dades que també trobarem al DPP, serà el reciclatge i reparació del producte, així com les dades de sostenibilitat.

Com es materialitza el DPP de la UE?

El DPP és un conjunt de dades específiques en format digital sobre un producte concret, al que es pot accedir per mitjans electrònics mitjançant un suport de dades.

Com a dispositiu d’identificació, anirà afegint els productes al sortir de la fàbrica, i s’anirà actualitzant basant-se en les transformacions que vagi sofrint el producte al llarg del seu cicle de vida.

A la proposta del reglament s’assenten les bases legals i temptatives pel desenvolupament i posterior aplicació d’aquesta eina, a continuació, es recullen alguns requisits generals i tècnics que hauran de complir tots els passaports digitals de productes:

 • Estar vinculat a un identificador únic de producte a través d’un suport de dades.
 • Estar present físicament al producte, envàs o a la documentació que acompanyi al producte, tal com s’especifica a l’acte delegat aplicable.
 • Complir amb la normativa «ISO/IEC» 15459:2015 Tecnologia de la informació.
 • Informació basada en normes obertes, elaborada en el seu format interoperable i llegible per màquina, estructurada i accessible mitjançant cerca.
 • Accés a la informació regulada a l’acte delegat, aplicable.
 • Manuals d’usuari, instruccions, advertències o informació sobre la seguretat, segons requereixin altres disposicions legislatives de la Unió aplicables al producte.

No obstant, donat que cada producte o grup de productes i la informació necessària a cada pas poden variar molt d’uns a altres, el reglament estableix que els requisits d’informació per cada tipus de producte es defineixi en actes delegats independents. Aquests actes delegats es desenvoluparan d’un procés de consulta a les parts interessades a tot el sector implicat a cada cas, i analitzaran els productes cas per cas per establir els requisits d’informació específics per cada categoria de producte.

Beneficis per les empreses i els consumidors del DPP

Per les empreses:

 • Millora de la reputació: Les empreses que adopten el Passaport poden demostrar el seu compromís amb la sostenibilitat, millorant la seva imatge de marca.
 • Eficiència operativa: La traçabilitat i la transparència poden ajudar a identificar àrees de millora a la cadena de subministri, reduint costos i augmentat l’ eficiència.
 • Compliment normatiu: El Passaport Digital de Producte ajuda les empreses a complir amb les normatives europees sobre sostenibilitat i economia circular.

Pels consumidors:

 • Decisions informades: Accedir a la informació clara i detallada sobre els productes permet als consumidors fer eleccions més responsables i sostenibles.
 • Confiança: La transparència del Passaport Digital de Producte augmenta la confiança en els productes i les marques que els adopten.
 • Sostenibilitat: Fomenta un consum més sostenible, reduint l’impacte ambiental dels productes.

El futur del Passaport Digital de Producte

El Passaport Digital de Producte està cridat a ser una peça fonamental a la transformació cap a una economia més circular i sostenible a Europa. A mesura que més empreses adoptin aquesta eina, s’espera que es redueixin els residus, disminueixin les emissions de carboni i es millori la traçabilitat i transparència durant tota la cadena de valor dels productes.

Si vols més informació, contacta amb nosaltres