El GRI publica la sèrie "CSRD Essentials"

Sostenibilitat
ESCRIT PER Ana Rodríguez i Quirant
16 Maig, 2024 — 2 min
El GRI publica la sèrie "CSRD Essentials"

GRI publica la sèrie CSRD Essentials amb l'objectiu de simplificar la directiva d'informes de sostenibilitat corporativa de la UE.

Aquesta guia ofereix una anàlisi destacada de les diferències clau entre NFRD i CSRD, amb una visió completa de “qui” i “quan”, amb una brillant infografia que aclareix les connexions legals tant per a experts com per a principiants.

El GRI publica la sèrie "CSRD Essentials"

A més, conté una explicació concisa sobre la consolidació amb tercers països, tant dins com fora de la UE.

La Global Reporting Initiative (GRI) ha presentat aquesta guia amb l'objectiu de facilitar la comprensió de la Directiva sobre els informes de sostenibilitat corporativa (CSRD) de la UE. Aquesta iniciativa ha estat liderada per Pascal Durand, eurodiputat del Grup Lefebvre – Sarrut.

On posa el focus la guia?

 • Àmbit d'aplicació, calendari i interaccions amb les normes existents: el CSRD amplia els requisits, el nombre d'empreses incloses i l'abast de la divulgació d'informació sobre sostenibilitat, al mateix temps que esbossa els criteris d'inclusió i aplicació per a les empreses.
 • Format de la informació: el CSRD integra la sostenibilitat en la informació anual, combinant dades financeres i no financers. També promou la presentació d'informes digitals, per a garantir la coherència i l'accessibilitat.
 • Interconnexions jurídiques, normes d'auditoria i supervisió interna: la Directiva s'integra en la normativa comunitària vigent, com la Llei Europea del Clima i la Directiva sobre la diligència deguda en matèria de sostenibilitat empresarial. També exigeix la garantia de la sostenibilitat per tercers, posa l'accent en l'avaluació de la materialitat i exigeix que s'assignin funcions d'auditoria
 • Petites i mitjanes empreses (PIME), procediments d'aplicació i sancions: la Directiva amplia l'obligació d'informar les PIME, facilitant el seu compliment mitjançant períodes transitoris i normes simplificades.

Qui i quan?

 • Grans empreses que cotitzen: Amb un balanç (total) superior a 25m€, i/o un volum de negocis net superior a 50m€, o amb més de 500 treballadors durant l’exercici. A partir de 2025.

 • Grans empreses i grups: Han de superar almenys dos dels 3 criteris següents: 25m€ al balanç total, 50m€ de volum de negoci (net), 250 treballadors durant l’exercici. A partir de 2026.

 • Entitats d'interès públic: Diferents de les grans empreses que cotitzen en borsa, les entitats de crèdit i les assegurances. Pendent de la normativa aplicable de l'estat membre. A partir del 2025.
 • Societats matrius d'un gran grup que cotitza: Amb un balanç superior a25m€,i/oun volum de negocis net superior als50m€, amb més de 500 treballadors (base consolidada) durant l'exercicifinancer. A partir de 2025.
 • Societats matrius d'un gran grup: Que superinalmenysdos dels tres criteris següents:25m€al balanç total,50m€del volum de negocis net, 250 treballadors (en base consolidada) durant l'exercici. A partir del 2026.
 • Possibilitat d'exclusió voluntària durant 2 anys (2027):
  • Petites i mitjanes empreses que cotitzen: No han de superar dos dels tres criteris següents: 25m€ (total balanç), 50m€ de volum de negoci net, 250 treballadors durant l'exercici.
  • Petites entitats de crèdit (no complexes) que cotitzen de grans empreses. 
  • Companyies d'assegurances o reassegurances captives si són PIMES cotitzades per grans empreses.
 • Només informe d'impacte: Empreses de 3 països amb un volum de negocis net consolidat de més de 150m€, amb filial gran, que cotitzi a borsa o amb sucursal europea amb un volum de negocis net superior a 40m€. A partir de 2029.

Exclosos de l'àmbit de l'aplicació: Microempresa 

Que no superi un dels tres criteris següents: 450m€ (total balanç), 900m€ de volum de negocis net, 10 treballadors durant l'exercici. Aplicable actualment. 

“CSRD Essentials” es va llançar el passat 15 de maig en un acte celebrat en el Parlament Europeu, en directe, i amb més de 2.000 persones de tot el món.

Contacta amb nosaltres avui mateix per a començar el teu viatge cap a la sostenibilitat.