Tot el que necessites saber sobre la matriu de materialitat

Sostenibilitat
ESCRIT PER Laura Clemente i Martí
04 Juny, 2024 — 3 min
Tot el que necessites saber sobre la matriu de materialitat

Què és la matriu de materialitat?

La matriu de materialitat és un eina essencial per identificar i comunicar els temes més importants relacionats amb els aspectes ambientals, socials i de governament (ESG) d’una organització. Actualment, els informes de sostenibilitat s’han convertit en un requisit per moltes empreses, ja sigui normatiu o per raons com la reputació, la confiança i l’avantatge competitiu que suposen. En aquests informes, la matriu de materialitat juga un paper crucial, que permet reflectir de manera clara i efectiva la importància dels diversos impactes que les activitats de l’organització juguen en el medi ambient, la societat i el seu propi funcionament.

Aquests anàlisi és de gran rellevància degut que no només ajuda a les empreses a prioritzar els seus objectius estratègics en matèria d’ESG, enfocant-se en els temes de major impacte, sinó que també és fonamental per reportar i assegurar la transparència i la rendició de comptes en relació amb els assumptes que més preocupen als grups d’interès de la companyia.

Quins tipus de matrius de materialitat existeixen?

Fins l’entrada en vigor de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), la matriu de materialitat dels informes de sostenibilitat acostumava a ser simple, és a dir, només contemplava o bé la materialitat de l’impacte, o bé la materialitat financera. GRI (Global Reporting Initiative) és un dels estàndards de reporting que fins la data contemplava la materialitat de l’impacte, mentre que ISSB (International Sustainability Standards Board) – un altre estàndard de reporting -, es centrava en reportar la materialitat financera.

A partir de l’entrada en vigor de la CSRD, l’anàlisi de materialitat es va tornar més complexa (doble materialitat) i es contempla tant en la materialitat de l’impacte, com la materialitat financera, representant en els dos eixos de la matriu:

  • La importància dels impactes derivats de l’activitat de l’empresa en el seu entorn social i ambiental (materialitat de l’impacte).
  • La importància dels impactes de l’entorn en el valor econòmic de l’empresa (materialitat financera).

Identificació dels temes “materials” a partir de la matriu de materialitat

La creació de la matriu de materialitat ens permet identificar els temes més rellevants i prioritaris per la sostenibilitat de la organització.

El concepte “material” s’utilitza quan els aspectes d’ESG (ambientals, socials i de governament corporativa) representats a la matriu de materialitat són significatius, és a dir, en el cas de la matriu de doble materialitat, quan o compleixen els criteris per la materialitat d’impacte, o els compleixen per la materialitat financera, o bé els compleixen per les dues parts.

Quins són els avantatges de disposar de la materialitat de materialitat?

Disposar de la matriu de materialitat permetrà a una empresa prendre millors decisions, al considerar les seves prioritats i les dels seus grups d’interès, que es reflectiran a la seva estratègia de sostenibilitat corporativa. Aquesta eina fomenta la transparència  organitzacional al declarar públicament els seus principals compromisos i la importància assignada a cada tema. Per tant, pot convertir-se en un mecanisme essencial per l’estratègia de la organització.

Com pot ajudar-te Grup Carles a l’elaboració de la matriu de materialitat?

L’anàlisi de doble materialitat, que culmina amb la matriu de materialitat, és un procés complex que consta de diverses fases: anàlisi del context de l’organització, identificació de temes preliminars, avaluació d’impacte de riscos i oportunitats, etc.

Comptar amb un soci experimentat facilita aquest anàlisi, proporcionant la confiança necessària per afrontar un procés d’aquesta envergadura. És per això que a Grup Carles t’oferim acompanyar-te en tot el procés, podent-te aportar amb tot això:

  • Experiència i coneixement: Grup Carles compta amb un equip d’experts en sostenibilitat corporativa que pot oferir-vos orientació i assessorament personalitzat sobre com implementar la CSRD de manera efectiva a la vostra empresa.
  • Eines i recursos: Oferim una amplia gamma d’eines i recursos dissenyats específicament per ajudar a empreses de diferents dimensions i sectors a informar sobre el seu rendiment en sostenibilitat de manera clara i efectiva. Des de plantilles d’informes fins a sessions de formació personalitzades.
  • Suport continuat: Estem compromesos a oferir-vos suport continuat a mesura que us trobeu amb reptes i oportunitats durant el vostre viatge cap a la sostenibilitat corporativa. Ja sigui que necessiteu assistència tècnica, orientació estratègica o simplement a algú amb qui compartir les vostres preocupacions, però també els vostres èxits, estem aquí per ajudar-vos.
  • Impacte positiu: La nostra missió és ajudar a les empreses a ser agents de canvi positiu en el món, i estem compromesos a treballar amb vosaltres per aconseguir aquest objectiu junts.

En resum, Grup Carles està aquí per acompanyar-vos al vostre viatge cap a la sostenibilitat corporativa. Des de la planificació inicial fins la implementació i més enllà, estem aquí per donar-vos el suport i la orientació que necessiteu. Contacta amb nosaltres avui mateix per començar aquesta aventura cap a un futur més sostenible.