Petjada hídrica i petjada d'aigua: diferències

Petjada de carboni
ESCRIT PER Òscar Milla i Castillo
15 Abr, 2024 — 3 min
Petjada hídrica i petjada d'aigua: diferències

L'aigua és un recurs essencial per a la vida a la terra, però la seva disponibilitat i qualitat estan sota pressió a causa de diversos factors, des del canvi climàtic fins al creixement de la població i l'activitat industrial. Per comprendre i abordar aquests reptes, s'han desenvolupat dues eines clau: la petjada hídrica i la petjada d'aigua. Tot i que totes dues estan relacionades amb l'ús de l'aigua, difereixen en el seu enfocament i aplicació.

Petjada hídrica:

La petjada hídrica és un indicador, proposat per Arjen Y. Hoekstra el 2002, que quantifica la quantitat d'aigua utilitzada directa i indirectament en la producció de béns i serveis, permet comprendre l'impacte hídric de les activitats humanes sobre el medi hídric. Aquest indicador es calcula mitjançant la metodologia Water Footprint Network.

L'aigua analitzada amb aquesta eina es divideix en tres categories principals:

  • Petjada hídrica verda: Es refereix a l'aigua de pluja que s'emmagatzema al sòl i és utilitzada per les plantes, i també l'aigua evaporada en un procés productiu o incorporada en un producte.
  • Petjada hídrica blava: Indica el consum d'aigua dolça, superficial i subterrània, al llarg de la cadena de subministrament d'un producte o servei.
  • Petjada hídrica grisa: Representa la quantitat d'aigua necessària per diluir la contaminació generada per una activitat fins a obtenir uns valors de qualitat d'aigua adequats a la normativa.

Aquesta eina proporciona una mesura volumètrica del consum d'aigua i del seu grau de contaminació, la qual cosa permet a empreses, governs i consumidors comprendre l'impacte de les seves accions i crear mesures per mitigar els efectes adversos.

Petjada d'aigua:

La petjada d'aigua segueix la metodologia de la norma ISO 14046, del 2014, i es basa en l'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV), d'aquesta manera aquesta metodologia no només té en compte l'impacte pel consum d'aigua en béns i processos, sinó que també avalua i quantifica els possibles impactes ambientals relacionats amb aquest consum.

L'ús d'aquesta metodologia dona a la petjada d'aigua una visió més completa i que pot ser de més valor per a les diferents institucions a l'hora de poder aplicar mesures per a la mitigació dels efectes adversos dels seus consums i contaminacions al medi hídric.

Diferències clau:

  • Enfocament: La petjada hídrica se centra en la quantitat d'aigua utilitzada, mentre que la petjada d'aigua també avalua els impactes ambientals associats amb el seu consum.
  • Aplicació: La petjada hídrica és útil per comprendre i gestionar l'ús de l'aigua en la producció i el consum, mentre que la petjada d'aigua és més adequada per avaluar els impactes ambientals de productes, processos o organitzacions.

Totes dues eines són fonamentals per a una gestió sostenible de l'aigua. Mentre que la petjada hídrica proporciona informació sobre l'ús de l'aigua, la petjada d'aigua va més enllà, avaluant els seus impactes ambientals. Combinades, ofereixen una visió completa que pot guiar accions per a la conservació i l'ús responsable del recurs més vital del nostre planeta.

A Grup Carles estem compromesos a ajudar-te a calcular i reduir la petjada hídrica de manera efectiva per contribuir a un futur més sostenible. El nostre equip d'experts està capacitat per oferir-te solucions efectives i personalitzades. Contacta amb nosaltres avui mateix per començar el viatge cap a la sostenibilitat ambiental.