Explora els projectes

Optimització fiscal: Creant estructures empresarials eficients

Solució jurídica per a la gestió eficient del patrimoni immobiliari del client mitjançant la reestructuració societària i l'optimització fiscal.
Optimització fiscal: Creant estructures empresarials eficients

Garantint la seguretat contractual

Assessorament integral en la venda d'una empresa
Garantint la seguretat contractual

Projectant el futur generacional de les empreses familiars a través del protocol familiar.

Preparació d'un document de Protocol Familiar
Projectant el futur generacional de les empreses familiars a través del protocol familiar.

Defensa diligent en una liquidació complementària d'Impost de Successions

Acreditació del dret de gaudir de bonificacions fiscals malgrat no tractar-se d'un familiar directe del difunt.
Defensa diligent en una liquidació complementària d'Impost de Successions