Defensa diligent en una liquidació complementària d'Impost de Successions

Gestió patrimonial
Acreditació del dret de gaudir de bonificacions fiscals malgrat no tractar-se d'un familiar directe del difunt.
Defensa diligent en una liquidació complementària d'Impost de Successions

Hem defensat un cas de liquidació complementària de l'Impost de Successions. La nostra clienta era beneficiària d'una proposta particular familiar no directa d'un difunt per a la qual l'Agència Tributària no acceptava els beneficis fiscals aplicats.

El coneixement exhaustiu de la matèria en què es treballa és essencial per defensar amb èxit els interessos dels nostres clients.

El repte

El principal repte que hem afrontat és acreditar que la nostra clienta tenia dret a beneficiar-se de les bonificacions fiscals, tot i no ser familiar directe del difunt, tal com preveu la llei en alguns casos en les herències a favor dels descendents. L'Agència Tributària sostenia que la nostra clienta no complia amb els requisits necessaris i li reclamava el pagament d'una suma important de diners.

La solució

Vam proposar una estratègia legal basada en l'aplicació exhaustiva de la legislació vigent i en la recopilació detallada de proves per acreditar que la nostra clienta complia amb els requisits per gaudir de les bonificacions fiscals. Vam presentar una defensa sòlida i ben documentada davant l'Agència Tributària per aconseguir la revocació de la liquidació complementària i mantenir, així, la liquidació presentada en el seu dia sense haver d'abonar imports addicionals.

L'equip del projecte