Optimització fiscal: Creant estructures empresarials eficients

Planificació fiscal
Solució jurídica per a la gestió eficient del patrimoni immobiliari del client mitjançant la reestructuració societària i l'optimització fiscal.
Optimització fiscal: Creant estructures empresarials eficients

Hem dut a terme un projecte de reestructuració societària amb l'objectiu de crear estructures empresarials que siguin fiscalment interessants. El nostre client, que té un patrimoni immobiliari important que gestiona directament, necessitava una solució jurídica que li permetés reduir els costos fiscals, tant en el present, com en el futur.

La planificació fiscal és una eina per abaratir costos de present i de futur.

El repte

El principal repte que hem afrontat en aquest projecte ha estat dissenyar una solució jurídica que minimitzés els costos fiscals del client, tant en la transmissió futura dels immobles com en la situació present. Hem hagut de tenir en compte les lleis fiscals vigents i les implicacions legals de la reestructuració societària, així com assegurar-nos que el client complís amb totes les obligacions legals i fiscals.

La solució

Hem treballat estretament amb el client per entendre les seves necessitats i objectius fiscals, i hem dissenyat una solució jurídica personalitzada que li ha permès crear estructures empresarials amb un baix cost fiscal. Hem optimitzat la planificació fiscal per assegurar-nos que la transmissió futura dels immobles tingui una fiscalitat menys agressiva, i hem reduït els costos fiscals presents. Aquesta solució ha estat implementada de manera eficaç, complint amb totes les regulacions legals aplicables.

L'equip del projecte