Casa emblemàtica privada

Compravenda propietat
Donant vida a una segona residència.
Casa emblemàtica privada

Orquestrem totes les accions vinculades a la venda d'una segona residència, des de l'inici, fins al final del procés, per garantir l'èxit de l'operació i la satisfacció del nostre client, però també de la part compradora. 

El repte

Una clienta contacta amb nosaltres perquè vol vendre la seva segona residència, de la qual no en fa ús. Analitzant la documentació, veiem que la casa no està inscrita al Registre de la Propietat, només ho està el solar. Per tant, el nostre repte consisteix a solucionar aquesta mancança per poder formalitzar la compravenda.

La solució

Coordinem arquitectura i topografia per inscriure la casa al Registre de la Propietat i gestionar la Notaria. Tramitem la cèdula d'habitabilitat i el certificat energètic per a la venda. Publiquem la casa als portals immobiliaris a la cerca d’un comprador adequat. Ens encarreguem de tot el procés de compra, oferint assessorament i tranquil·litat a les dues parts. El nostre objectiu és convertir aquest projecte de canvi en una bona experiència per a tots els implicats, perquè les inquietuds es converteixin en una bona experiència per a tots.

Per a nosaltres, la història de cada casa, cada persona, cada família, és important i ens la fem nostra. En aquest cas, la propietària tenia la necessitat de donar sortida a una col·lecció de vins que tenia al celler ubicat a l'interior de l'immoble i, paral·lelament i de forma totalment altruista, vam contactar amb un sommelier amb el qual vam fer un inventari i vam poder trobar un restaurant interessat en tota la col·lecció, ajudant així la  nostra clienta. Som persones i tractem amb persones.

1,18%
Més de benefici per a la clienta
Pel fet d’haver-la ajudat a vendre la seva col·lecció de vins de forma totalment desinteressada.

L'equip del projecte