Projectant el futur generacional de les empreses familiars a través del protocol familiar.

Protocol familiar
Preparació d'un document de Protocol Familiar
Projectant el futur generacional de les empreses familiars a través del protocol familiar.

Hem treballat en col·laboració amb una família empresària del sector alimentari per preparar un Protocol Familiar específic que s'ajustés a les seves necessitats i inquietuds.

El Protocol Familiar és una eina de planificació que ens permet projectar l'empresa en el futur ajudant a mantenir la pau familiar.

El repte

El principal repte ha estat comprendre i abordar les complexitats úniques d'una empresa familiar, incloent-hi les dinàmiques familiars, els objectius empresarials i les preocupacions successòries. Hem hagut de treballar amb sensibilitat per equilibrar els interessos de la família i de l'empresa, i assegurar-nos que els acords adoptats fossin acceptables per a totes les parts implicades.

La solució

Hem dut a terme diverses sessions de treball per debatre sobre diferents aspectes de l'empresa, la família empresària i la seva visió de futur. Hem guiat la família en la definició de les seves metes i en la creació d'un Protocol Familiar personalitzat que inclogués polítiques i procediments per afrontar situacions com la successió, la presa de decisions, la gestió del conflicte i la planificació financera. Hem treballat de forma col·laborativa per assegurar-nos que el Protocol Familiar reflectís els valors i les aspiracions de la família empresària i alhora protegís la continuïtat i la prosperitat de l'empresa en el futur.

L'equip del projecte