Qué és l'habitatge cooperatiu?

Immobiliari
ESCRIT PER Ona Serradell
20 Juny, 2024 — 2 min
Qué és l'habitatge cooperatiu?

Què és l'habitatge cooperatiu i com funciona?

L'habitatge cooperatiu és un model d'habitatge basat en la propietat col·lectiva i la gestió comunitària, on un grup de persones s'organitza en una cooperativa per accedir a una llar de manera conjunta. Aquest model difereix del tradicional mercat immobiliari en diversos aspectes:

  1. Propietat col·lectiva: La propietat dels immobles recau en la cooperativa, no en els individus. Això significa que els membres no són propietaris individuals dels seus habitatges, sinó que tenen drets d'ús i gaudi.
  2. Gestió democràtica: Les decisions sobre la gestió i el manteniment dels habitatges es prenen de manera col·lectiva i democràtica. Tots els membres de la cooperativa tenen veu i vot en les assemblees.
  3. Accés a la llar: En lloc de comprar un habitatge de manera individual, els membres compren una quota de la cooperativa, la qual cosa els dóna dret a viure en un dels habitatges de la cooperativa. Aquesta quota sovint és més assequible que comprar una propietat al mercat obert.
  4. Sostenibilitat i comunitat: Les cooperatives d'habitatge sovint tenen un fort èmfasi en la sostenibilitat ambiental i social. Poden incloure projectes d'eficiència energètica, zones comunes, i activitats comunitàries que fomenten la cohesió social.
  5. Protecció contra l'especulació: Un dels objectius principals de l'habitatge cooperatiu és evitar l'especulació immobiliària. En no permetre la venda individual de les unitats d'habitatge al mercat obert, es busca mantenir els preus assequibles i garantir l'accés a l’habitatge a llarg termini.

Avantatges del model cooperatiu

  • Accés a habitatge assequible: Els costos solen ser més baixos perquè s'eliminen els beneficis dels promotors immobiliaris.
  • Seguretat i estabilitat: En no estar subjectes a les dinàmiques especulatives del mercat, els membres tenen més seguretat sobre la seva llar a llarg termini.
  • Empoderament comunitari: La participació activa en la gestió de la cooperativa fomenta un sentit de comunitat i col·laboració.

Tipus de cooperatives d'habitatge

  1. Cooperatives de propietat: La cooperativa és propietària de l'immoble i els membres tenen drets d'ús sobre els habitatges.
  2. Cooperatives de cessió d'ús: Els membres cedeixen l'ús dels seus drets de llar a la cooperativa a canvi de poder residir en un dels seus habitatges.

Exemples i experiències

A Catalunya, hi ha diversos projectes d'habitatge cooperatiu en marxa, com el projecte de La Borda al barri de Sants de Barcelona, que és un dels referents en el model de cessió d'ús. Aquestes experiències mostren com l'habitatge cooperatiu pot ser una solució viable i sostenible per fer front a la crisi de l'habitatge.

Habitatge cooperatiu a Igualada

La cooperativa d’habitatge La Torreta ha guanyat un concurs públic de l’Ajuntament d’Igualada per promoure la rehabilitació de dotze habitatges en règim de protecció oficial i cerca persones que es vulguin sumar al projecte de convivència. Aquest serà un dels primers projectes de Catalunya que convertirà una antiga indústria en habitatge cooperatiu. Les obres s’iniciaran a partir de setembre de 2024 i s’espera que s’hi pugui entrar a viure l’any 2026. Un dels principals reptes de la promoció és la reconversió de l’antiga fàbrica d’estil modernista Depunt en habitatges. El projecte guanyador aprofita l’estructura diàfana i industrial per plantejar espais comunitaris com un menjador, un espai polivalent i una zona de co-treball i situa els dotze habitatges, d’una i dues habitacions, en la primera i segona planta.

En resum, l'habitatge cooperatiu és una alternativa innovadora i col·lectiva al model de propietat privada tradicional, amb un enfocament en l'accessibilitat, la sostenibilitat i la gestió democràtica.

Notícies relacionades

Més canvis a l’habitatge

Xavier Llopart i Duarte
Xavier Llopart i Duarte
Director de Grup Carles Immobiliaris
Immobiliari
05 Juny, 2023 — 6 min
Més canvis a l’habitatge

Novetats en les ajudes per a la compra d'habitatges

Xavier Llopart i Duarte
Xavier Llopart i Duarte
Director de Grup Carles Immobiliaris
Immobiliari
26 Febr, 2024 — 2 min
Novetats en les ajudes per a la compra d'habitatges

Reinversió en habitatge i consideracions per a la venda

Jordi Armengol i Valls
Jordi Armengol i Valls
Director de l’Àrea Fiscal i Comptable
Fiscalitat
05 Juny, 2024 — 3 min
Reinversió en habitatge i consideracions per a la venda

Canvis Importants a l'IRPF dels lloguers a partir de 2024

Xavier Llopart i Duarte
Xavier Llopart i Duarte
Director de Grup Carles Immobiliaris
Immobiliari
14 Des, 2023 — 3 min
Canvis Importants a l'IRPF dels lloguers a partir de 2024

Quins ajuts hi ha en el lloguer i com sol·licitar-los?

Ona Serradell
Ona Serradell
Assessora immobiliària
Lloguer
13 Març, 2024 — 2 min
Quins ajuts hi ha en el lloguer i com sol·licitar-los?

Quin és el termini de devolució de la fiança en el lloguer d'un immoble?

Ona Serradell
Ona Serradell
Assessora immobiliària
Lloguer
10 Gen, 2024 — 3 min
Quin és el termini de devolució de la fiança en el lloguer d'un immoble?