Reinversió en habitatge i consideracions per a la venda

Fiscalitat
ESCRIT PER Jordi Armengol i Valls
05 Juny, 2024 — 3 min
Reinversió en habitatge i consideracions per a la venda

Si vas vendre la teva antiga llar habitual i vas comprar-ne una de nova acollint-te a l'incentiu de l'exempció per reinversió, és crucial que no venguis el teu nou habitatge fins que aquest també es consideri "habitual". T'ho expliquem tot en aquest article:

Exempció per reinversió:

Requisits complerts: Si fa uns anys vas vendre la teva llar habitual i vas obtenir una plusvàlua, per no haver de tributar a l'IRPF per aquesta plusvàlua, vas complir els requisits per gaudir de l'exempció per reinversió en habitatge:

  • Vas destinar la totalitat de l'import percebut per la venda del teu antic habitatge a comprar-ne una de nova.
  • Vas comprar la nova llar entre els dos anys anteriors i els dos anys posteriors a la data de venda de l'antiga.

Nova venda:

Ara, si et planteges vendre el teu nou habitatge per qualsevol motiu (com una bona oferta o una necessitat financera imprevista), assegura't que aquesta nova llar es consideri el teu "habitatge habitual". En cas contrari, Hisenda podrà al·legar que no vas reinvertir correctament i exigir-te la quota d'IRPF que no vas pagar gràcies a l'exempció, més els interessos de demora corresponents.

Quan es considera que és el teu habitatge habitual?

Perquè la nova llar adquireixi el caràcter d'habitual, és necessari que hi hagis residit de manera continuada durant almenys tres anys.

  • Si vas ocupar l’habitatge dins dels dotze mesos següents a la data en què la vas adquirir, el termini de tres anys comença a comptar des de la data d'adquisició.
  • Si vas trigar més de dotze mesos a anar-hi a viure, els tres anys no comencen a comptar fins a la data del teu trasllat efectiu.

Causes excepcionals: Aquests terminis només es poden incomplir per causes excepcionals que facin necessari canviar de domicili, com ara matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral o obtenció d'un primer treball o d'un més avantatjós. Per tant, llevat que es doni alguna d'aquestes circumstàncies excepcionals, no tramitis la venda de la teva nova llar abans d'haver-hi residit durant el termini de tres anys indicat.

Alternatives si necessites vendre l'habitatge habitual abans dels 3 anys

Contracte privat: Si tens un comprador disposat a pagar-te un bon preu per la teva llar, pots prendre mesures per no desaprofitar l'oportunitat i alhora mantenir el teu dret a l'exempció per reinversió. Per exemple, si queda poc temps per al termini dels tres anys, formalitza un contracte privat de compravenda, un contracte d'arres o una opció de compra, de manera que el comprador s'asseguri que podrà quedar-se amb l’habitatge. No obstant això, sigui quina sigui l'opció escollida, fes constar que el lliurament efectiu de l'immoble, així com la signatura de l'escriptura pública, es realitzaran en una data en què ja hagin transcorregut els tres anys indicats.

Escriptura: Recorda que la transmissió de la propietat es produeix quan hi ha un pacte al respecte i, a més, es lliura el bé en qüestió. I si aquest pacte és privat, Hisenda té en compte la data de l'escriptura, per la qual cosa és fonamental que el lliurament efectiu es realitzi passats tres anys i que així es reflecteixi en tots els documents.

En resum, per mantenir l'exempció per reinversió i evitar sancions fiscals, és essencial que compleixis amb el període de residència mínima de tres anys abans de vendre el teu nou habitatge, llevat que es doni una causa excepcional que ho justifiqui. L’equip de l'àrea fiscal-comptable de Grup Carleset podem assessorar en qualsevol qüestió relacionada. Contacta amb nosaltres i t’informarem.

Notícies relacionades

L’enrenou de la plusvàlua municipal

Xavier Llopart i Duarte
Xavier Llopart i Duarte
Director de Grup Carles Immobiliaris
Immobiliari
09 Març, 2022 — 1 min
L’enrenou de la plusvàlua municipal