Canvis Importants a l'IRPF dels lloguers a partir de 2024

Immobiliari
ESCRIT PER Xavier Llopart i Duarte
14 Des, 2023 — 3 min
Canvis Importants a l'IRPF dels lloguers a partir de 2024

Les recents modificacions en les reduccions per lloguer d'habitatge a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), que han entrat en vigor amb la nova Llei 12/2023 d'habitatge a partir de l'1 de gener de 2024. A continuació, es detallen els punts clau:

1. Reduccions en el Lloguer d'Habitatge en l'IRPF

La nova Llei 12/2023 d'habitatge ha alterat les reduccions aplicables a les rendes de lloguer en l'IRPF, especialment per als contractes signats a partir de l'1 de gener de 2024. Els contractes fins al 31 de desembre de 2023 gaudiran d'una reducció del 60%, mentre que els nous contractes es regiran pel règim de reduccions establert per la nova llei.

2. Modulació de les Reduccions als Rendiments del Capital Immobiliari

Amb l'entrada en vigor de la nova llei, s'impulsa fiscalment el lloguer d'habitatge habitual a preus assequibles. Aquesta modulació afecta el rendiment net del lloguer d'habitatge habitual i es començarà a aplicar als contractes subscrits a partir del 26 de maig de 2023. Les principals modificacions inclouen:

2.1 Reducció Incrementada del 90%

  • Aplicable quan el mateix arrendador formalitza un nou contracte d'arrendament en una zona de mercat residencial tensionat.
  • Exigeix una reducció inicial de més del 5% respecte a l'últim contracte, després d'aplicar l'actualització anual.

Nota: És aconsellable aprofitar aquesta reducció si l'habitatge es troba en una zona tensionada, ja que pot significar un estalvi significatiu en l'IRPF.

2.2 Reducció Incrementada del 70%

  • Aplicable quan el contribuent lloga per primera vegada un habitatge en una zona tensionada i l'arrendatari té entre 18 i 35 anys.
  • També aplicable quan l'arrendatari és una administració pública o entitat sense ànim de lucre que destina l'habitatge al lloguer social o a allotjar persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

2.3 Reducció Incrementada del 60%

  • Aplicable en casos d'obres de rehabilitació realitzades en els dos anys anteriors a la formalització del contracte d'arrendament.

Nota: Els percentatges de reducció són incompatibles entre si i s'han de complir els requisits en el moment de subscriure el contracte.

3. Règim Transitori

S'estableix una disposició transitòria per regular una reducció del 60% als rendiments nets positius de capital immobiliari derivats de contractes d'arrendament d'habitatge subscrits abans del 26 de maig de 2023. Això ofereix un marc transitori per als contractes previs a la nova llei.

La nova Llei d'habitatge introdueix importants canvis en les reduccions fiscals per al lloguer d'habitatge, amb l'objectiu de promoure el lloguer a preus assequibles i fomentar la rehabilitació d'habitatges. És essencial que els contribuents es mantinguin informats sobre aquests canvis per prendre decisions fiscals informades.

Notícies relacionades

El valor de referència a les transaccions immobiliàries

Xavier Llopart i Duarte
Xavier Llopart i Duarte
Director de Grup Carles Immobiliaris
Immobiliari
12 Maig, 2023 — 3 min
El valor de referència a les transaccions immobiliàries

Més canvis a l’habitatge

Xavier Llopart i Duarte
Xavier Llopart i Duarte
Director de Grup Carles Immobiliaris
Immobiliari
05 Juny, 2023 — 6 min
Més canvis a l’habitatge