Què és la petjada de carboni?

Petjada de carboni
ESCRIT PER Ana Rodríguez i Quirant
03 Abr, 2024 — 2 min
Què és la petjada de carboni?

S’entén com a petjada de carboni “la totalitat dels gasos d’efecte hivernacle emesos per l’efecte directe o indirecte d’un individu, organització, esdeveniment o producte”.

Aquests tipus de gasos, a causa de a la seva composició química, absorbeixen part de la calor que ens arriba del sol, i com a resultat, la temperatura mitjana de la Terra està augmentant de manera superior a la que ho hauria de fer en condicions naturals.

Quins són els gasos d’efecte hivernacle?

Els principals són:

 • El diòxid de carboni (CO₂)
 • El metà (CH4)
 • L’òxid nitrós (N2O)
 • Els gasos fluorats (HFC, PFC, SF6, NF3)
 • L’hidrogen (H2)

Com podem mesurar els gasos d’efecte hivernacle emesos?

Amb l’anàlisi de petjada de carboni, podrem mesurar la quantitat de gasos d’efecte hivernacle. Els dos tipus més estesos en l’actualitat són:

 • Petjada de carboni d’una organització: Mesura la totalitat de GEI (Gasos d’Efecte Hivernacle) emesos de manera directa o indirecta que provenen del desenvolupament de l’activitat d’aquesta organització.
 • Petjada de carboni de producte: Mesura els GEI emesos durant tot el cicle de vida d’un producte (ACV): des de l’extracció de les matèries primeres, passant pel processat, fabricació i distribució, des de l’etapa del seu ús i fins al final de la vida útil (depòsit, reutilització o reciclatge).

L’anàlisi de petjada de carboni proporciona com a resultat una dada (kg de CO₂ equivalent) que pot ser utilitzat com a indicador ambiental global de l’activitat que desenvolupa l'organització.

Quins beneficis té calcular la petjada de carboni de la meva organització?

El càlcul de la petjada de carboni d’una organització es constitueix com una eina amb doble finalitat: per una banda, reduir els costos que implica el consum d’energia i recursos per la il·luminació, climatització, calefacció i transport; i, per una altra banda, contribuir a la reducció d’emissions dels gasos d’efecte hivernacle, tot augmentant la conscienciació mediambiental. Per tant, si la teva organització calcula la petjada de carboni, a més de contribuir amb la lluita contra al canvi climàtic, podrà extreure’n els següents beneficis:

 • Identificació d’oportunitats de reducció d’emissions de GEI. La major part d’elles es derivaran de la reducció de consums energètics i recursos, per la qual cosa també s’obtindrà un estalvi econòmic.
 • Formar part dels esquemes voluntaris nacionals (Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni), regionals o privats.
 • Millorar la reputació corporativa i el posicionament de l'empresa. El fet de realitzar i comunicar voluntàriament el càlcul de les emissions GEI provocades per l’empresa, acostuma a generar un reconeixement extern per part dels grups d’interès.
 • Identificar noves oportunitats de negoci: atraure inversors i clients, sensibilitzats amb el canvi climàtic i el medi ambient.

A Grup Carles estem compromesos a ajudar-te a calcular i reduir la teva petjada de carboni de manera efectiva per contribuir a un futur més sostenible. El nostre equip d’experts està capacitat per oferir-te solucions efectives i personalitzades per a la gestió de la teva petjada de carboni.

Contacta amb nosaltres avui mateix per començar el teu viatge cap a la sostenibilitat ambiental corporativa. 

Notícies relacionades

Mètodes per calcular la petjada de carboni

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Petjada de carboni
16 Abr, 2024 — 2 min
Mètodes per calcular la petjada de carboni

Els 3 abastos de la petjada de carboni

Ana Rodríguez i Quirant
Ana Rodríguez i Quirant
Consultora en Sostenibilitat
Petjada de carboni
12 Abr, 2024 — 3 min
Els 3 abastos de la petjada de carboni