Projecte integral: oficines modernes, segures i sostenibles.

Leds C4, S.A.
Projecte executiu i direcció d'obra de les noves oficines a Torà de 1.500 m². Projectes d'enginyeria per a l'actualització de les instal·lacions de seguretat industrial i llicències. Projecte i direcció de retirada de coberta d'amiant i realització de nova coberta.
Projecte integral: oficines modernes, segures i sostenibles.

En aquest emocionant projecte, el nostre equip s'ha encarregat de l'execució del projecte i de la direcció de l'obra per a la construcció de les noves oficines a Torà, amb una àrea de 1.500 m². L'objectiu era encaixar el disseny d'interiors amb la funcionalitat i comoditat de les instal·lacions, posant el focus en millorar el benestar dels treballadors en l'entorn laboral.

Dins d'aquest projecte, també ens hem encarregat de l'actualització de les instal·lacions de seguretat industrial i de l'obtenció de les llicències i permisos necessaris per al funcionament legal de les noves oficines. Aquesta etapa ha estat fonamental per garantir un entorn laboral segur i conforme amb les normatives vigents. També hem assumit la responsabilitat de gestionar la retirada de la coberta d'amiant existent i de realitzar una nova coberta que complís amb els estàndards de qualitat i seguretat.

La nostra visió integral i sostenible ha estat clau per garantir el desenvolupament responsable d'aquest projecte, contribuint a la preservació del medi ambient i al benestar de la comunitat local.

El repte

Els principals reptes d'aquests projectes han estat: encaixar el disseny d'interiors amb la funcionalitat i comoditat de les instal·lacions per millorar el benestar dels treballadors a les oficines; retirar amb seguretat l'amiant, i gestionar el seguiment fins a l'obtenció dels permisos de funcionament.

La Solució

Per encaixar el disseny d'interiors amb la funcionalitat i comfortabilitat de les instal·lacions, hem realitzat un enfocament multidisciplinari que ha involucrat arquitectes d'interiors, enginyers i els mateixos usuaris de l'espai. Això ha permès crear un disseny eficient i ergonòmic, així com incorporar elements que afavoreixen el benestar dels treballadors. 

Per abordar el repte de retirar l'amiant amb seguretat, hem treballat amb especialistes en gestió de residus perillosos per garantir una eliminació adequada i responsable. A més, hem establert una coordinació eficient per assegurar que tot el projecte es desenvolupi segons les normatives urbanístiques i de seguretat.

Per al seguiment dels permisos, el nostre equip especialitzat en normatives legals i regulacions ha agilitzat el procés mitjançant una comunicació fluïda amb l'administració, complint tots els requisits en el menor temps possible.

1.500 m²
Superfície oficines

L'equip del projecte