Pol Morales i Vilumara

Consultor de Consultoria en Direcció de Persones
Pol Morales i Vilumara

Pol Morales Vilumara és un tècnic en gestió de persones amb una àmplia experiència en selecció de personal. Té una formació en Psicologia, ampliada per la preparació del PIR (Psicòleg Intern Resident), que li va proporcionar un aprenentatge constant i una base sòlida de les diferents àrees que s'emmarquen tant en la comprensió de la salut mental com el tracte i la gestió de personal.

Per al Pol, el tracte amb les persones és fàcil i de vital importància, considera que si hi ha un bon encaix amb l’empresa i un bon ambient laboral, facilita una bona incorporació i una posterior bona productivitat.

El seu objectiu és facilitar una bona comunicació amb treballador i empresa, per crear una xarxa rica d’equips, alineats amb els valors i cultura empresarials.

“Per mi, és molt important facilitar la incorporació de personal, tant per satisfer la demanda empresarial com la recerca de la gent.”

SERVEIS

1

Consultoria

T’acompanyem per fer créixer el teu projecte.

Consultoria | T’acompanyem per fer créixer el teu projecte.

Els articles de Pol Morales i Vilumara

Veure'ls tots

La necessitat de la desconnexió digital

Pol Morales i Vilumara
Pol Morales i Vilumara
Consultor de Consultoria en Direcció de Persones
Consultoria
11 Juny, 2024 — 3 min
La necessitat de la desconnexió digital