La necessitat de la desconnexió digital

Consultoria
ESCRIT PER Pol Morales i Vilumara
11 Juny, 2024 — 3 min
La necessitat de la desconnexió digital

Què és la desconnexió digital?

Vivim en una societat en constant moviment i canvi, on la tecnologia ha impactat de manera exponencial. La societat cada cop s’està enfocant més a la digitalització, la incursió de la IA amb l’objectiu d’integrar-la a les nostres vides. Una eina molt útil però a quin preu? El bombardeig d’informació és constant i ens obliga a ser conscient en tot moment de què està passant al nostre voltant. Aquesta globalització permet saber informació al moment, però a la vegada comporta problemàtica de la manca de control o gestió de la informació que rebem, la qual cosa pot derivar a síndromes com el del FOMO - de les sigles de l’anglès "fear of missing out", és a dir, "por de perdre’s alguna cosa", de les sigles de l’anglès "fear of missing out", és a dir, "por de perdre’s alguna cosa".

Pel que fa al terreny laboral, en els darrers anys sobretot, i a causa de les implementacions per part d’empreses del teletreball i la flexibilitat horària, la línia de la correcta gestió s’ha anat difuminant. En disposar d’accés des de casa, és més complex definir i mantenir un horari exacte. D’una banda, el volum de treball és constant i sempre requereix una comunicació fluida. De l’altra, l’espai personal i de treball conflueixen, i cal una compartimentació per part del treballador per definir una correcta àrea de treball i descans oportú. Sobretot en sectors on en part de la jornada poden haver-hi puntes de feina com és el cas de Consultories o Assessories.

Com s'aplica la llei de desconnexió digital a Espanya?

Espanya és un dels pocs països europeus que reconeix el dret a la desconnexió digital. Ho fa a l'article 88 de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Aquesta llei estableix el següent: “els treballadors tindran dret a la desconnexió digital per tal de garantir, fora del temps de treball legalment o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar”.

Com a treballadors es té accés a les diferents eines que s’utilitzen a la feina, com correu o plataformes, des de diferents dispositius i que faciliten el contacte en tot moment. Un dels motius és que tenim molt integrada aquesta immediatesa, i per això costa acceptar, que més enllà de la pantalla, hi ha moltes casuístiques diferents.

Quins beneficis té pel treballador la desconnexió digital?

  • Benestar i salut mental: Acabar la jornada laboral a temps ens permet desconnectar, reduir l'estrès i recarregar energies. Això és essencial per prevenir l'esgotament i mantenir una bona salut mental.
  • Millorar la productivitat: Al saber que tenim un temps límit, tendim a gestionar millor les nostres tasques i prioritzar el que és important. Sortir a temps ens obliga a treballar més eficientment durant les hores d'oficina, sobretot amb un bon control horari.
  • Creativitat i innovació: El temps lliure fora del treball permet que la nostra ment es relaxi i explori noves idees. Moments d’oci i descans sovint inspiren solucions creatives i perspectives fresques que podem aplicar a la feina.
  • Relacions personals: Dedicar temps a la família, amics i activitats personals enforteix les nostres relacions i ens proporciona un suport emocional que es reflecteix positivament en el nostre exercici laboral.
  • Cultura organitzacional: Fomentar un ambient on sortir a temps és la norma, mostra que l'empresa valora i respecta el temps personal dels empleats. Això millora la moral de l’equip i redueix la rotació de personal, creant un ambient laboral més positiu i sostenible.

Quines accions pot fer l’empresa?

  • Prohibir a tot treballador (inclosos directius) l'enviament de comunicacions o la realització de trucades fora d'horari laboral.
  • Establir una política de dispositius mòbils apagats (corporatius) en finalitzar la jornada laboral i en els períodes de descans o de permisos.
  • Desactivar les notificacions d’aplicacions del treball fora de l’horari laboral.
  • Impartir cursos o xerrades de conscienciació sobre la importància de la desconnexió digital i el descans als treballadors.
  • Establir com a norma que les reunions de treball només se celebraran durant la jornada laboral i mai properes a l'hora de finalitzar la jornada.

És per això que, tenint en compte aquests elements i una correcta gestió del temps, la desconnexió digital beneficia tant a treballador com a l’empresa. Una connexió constant no garanteix més productivitat.

Notícies relacionades

Drets dels teletreballadors: temps d'interrupció i pausa per anar al lavabo

Raquel Pujabet i Solanich
Raquel Pujabet i Solanich
Advocada laboralista
Drets laborals
24 Març, 2024 — 2 min
Drets dels teletreballadors: temps d'interrupció i pausa per anar al lavabo