Optimitzant el consum d'aigua en una indústria paperera

Alier, S.A.
Projecte de mitja i baixa tensió en indústria paperera
Optimitzant el consum d'aigua en una indústria paperera

Hem realitzat el projecte executiu de mitja i baixa tensió per a la instal·lació d'un sistema de recuperació i minimització del consum d'aigua en una empresa paperera. L'objectiu d'aquest projecte era optimitzar l'ús de l'aigua en les operacions industrials de l'empresa paperera, reduint-ne el seu consum i minimitzant-ne les pèrdues, amb un enfocament sostenible i eficient.

Aportem una solució integral per a la gestió sostenible de l'aigua a la indústria paperera

El repte

El repte principal ha estat dissenyar una solució tècnica que permeti recuperar i minimitzar el consum d'aigua en una empresa paperera, tenint en compte les particularitats del sector, com ara les grans quantitats d'aigua utilitzades en els processos de fabricació i les necessitats específiques de les operacions papereres.

La solució

La solució que hem proposat consisteix en la instal·lació d'un sistema de recuperació d'aigua basat en tecnologies i equips especialitzats que permeten reciclar i reutilitzar l'aigua utilitzada en els processos industrials, així com minimitzar les pèrdues d'aigua. Aquesta solució inclou la instal·lació de sistemes de filtració, tractament i emmagatzematge d'aigua, així com la implementació de sistemes de control i automatització per optimitzar l'ús de l'aigua en temps real.

L'equip del projecte