Jordi Carulla i Bellvehi

Responsable d'Instal·lacions Industrials i Project Manager
Jordi Carulla i Bellvehi

Jordi Carulla i Bellvehi és un enginyer especialitzat en projectes d'instal·lacions industrials i terciàries. Amb una àmplia formació en Enginyeria tècnica Industrial i Ciències Ambientals, destaca pel seu disseny eficient d'instal·lacions diverses. Com a Project Manager, aborda projectes exigents, assegurant-ne l'eficiència i col·laborant amb altres professionals per obtenir resultats òptims.

Com ell mateix destaca:

"Treballar en equip divideix la feina i multiplica els resultats"

La seva passió per la feina es reflecteix en la seva dedicació i compromís envers els clients. Amb una visió integral, anticipa les necessitats futures i garanteix l'èxit dels projectes segons els terminis i pressupostos establerts.

Amb la seva competència tècnica i lideratge, ofereix solucions innovadores i de qualitat, incorporant una perspectiva sostenible en tots els aspectes dels projectes d'instal·lacions industrials i terciàries.

SERVEIS

3

Enginyeria

Projectem la teva idea amb visió sostenible.

Enginyeria | Projectem la teva idea amb visió sostenible.
5

Sostenibilitat

Contribuïm a la transformació de l'entorn.

Sostenibilitat | Contribuïm a la transformació de l'entorn.

COMPARTEIX