Construint una planta biològica al Segrià que transforma dejeccions en recursos sostenibles.

RAACPUR
Construcció d’una planta biològica per tractar les dejeccions porcines d’una granja situada al Segrià.
Construint una planta biològica al Segrià que transforma dejeccions en recursos sostenibles.

El repte

El repte del projecte ha estat construir i posar en funcionament una planta biològica eficient per a la gestió sostenible de les dejeccions porcines d'una granja, amb l'objectiu de reduir l'impacte ambiental i obtenir un benefici econòmic a través de la seva transformació en fertilitzant.

La planta RAACPUR garanteix l'eficiència en la gestió sostenible de les dejeccions porcines de la granja, transformant-les en fertilitzant i aprofitant de manera responsable els recursos hídrics.

Construint una planta biològica al Segrià que transforma dejeccions en recursos sostenibles.

La solució

La solució ha estat la posada en funcionament de la planta RAACPUR per tractar les dejeccions porcines de la granja de truges reproductores i porcs d'engreix, amb el propòsit d’aplicar el fertilitzant resultant a les hectàrees disponibles de la mateixa granja i distribuir la fracció líquida mitjançant reg per aspersió. D’aquesta manera s’aconsegueix aprofitar el 100% de l'aigua utilitzada en tot el procés de tractament.

La capacitat de purí de la planta RAACPUR, de 21.600 m3/any, permet gestionar de manera efectiva les dejeccions produïdes per les truges reproductores i els porcs d'engreix allotjats a la granja, havent aconseguit una substancial millora en la gestió dels residus i, conseqüentment la reducció de l'impacte ambiental i l’obtenció d’un benefici econòmic a través de l'aplicació del fertilitzant generat.

Porcins, truges reproductores i d'engreix
Tipus de granja
21.600 m3/any
Capacitat de purí a tractar

L'equip del projecte

Productes destacats

RAACPUR

RAACPUR | Plantes de tractament biològic de dejeccions ramaderes.

Gestionem, dissenyem i construïm plantes automatitzades per a explotacions ramaderes més eficients i sostenibles.★★★★★ | FIGAN 2019| Millora tècnica
  • Rendiments certificats per òrgans oficials
  • Reducció de costos
  • Acompanyament integral
  • Fàcil manteniment
  • Inversió subvencionable
RAACPUR