El 2024 s’incrementen les cotitzacions a la Seguretat Social per la pujada del percentatge del MEI

Gestió laboral
ESCRIT PER Meritxell Cruces Mabras
11 Març, 2024 — 2 min
El 2024 s’incrementen les cotitzacions a la Seguretat Social per la pujada del percentatge del MEI

El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI), que es va començar a aplicar al 2023, incrementa al 2024 el seu tipus de cotització, des del 0,60% que s’aplicava al 2023 a un 0,70%, i així successivament a raó d’un 0,10% cada any.

El Mecanisme d'Equitat Intergeneracional, és una cotització addicional que es va crear el 2023 per enfortir el sistema de pensions de la Seguretat Social. Aquest percentatge s'aplica a la base de cotització per contingències comuns, però no s'utilitza per cap prestació.

De fet, aquesta cotització té un objectiu finalista. És a dir, tot allò recaptat -i els rendiments que generi- haurà d'adreçar-se al Fons de Reserva de les Pensions de la Seguretat Social per fer front a una possible desviació en el nivell de despesa. En resum, el MEI té la finalitat de repartir el cost de les pensions entre distintes generacions de persones treballadores.

Any

% Empresa

% Treballador/a

% Total

2023

0,50

0,10

0,60

2024

0,58

0,12

0,70

2025

0,67

0,13

0,80

2026

0,75

0,15

0,90

2027

0,83

0,17

1,00

2028

0,92

0,18

1,10

2029

1,00

0,20

1,20

El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional el paguen les empreses, els treballadors/es per compte aliena i els treballadors/es per compte propi o autònoms.

Així mateix, sobre aquesta cotització no es podrà aplicar cap tipus de reducció o bonificació.

On podem veure aquest impost a la nòmina? Al tractar-se d’una deducció, el podem trobar a l’apartat de “deduccions”, on s’indiquen les aportacions que realitza el treballador/a en concepte de cotització a la Seguretat Social. Aquest concepte no sempre el trobaràs desglossat en l’apartat de “deduccions”, és possible que el trobis inclòs a la suma del percentatge de “contingències comuns”.

Notícies relacionades

Causes i Conseqüències de l'Acomiadament Objectiu

Lluís Palomas i Nogués
Lluís Palomas i Nogués
Director de l'Àrea Laboral
Gestió laboral
15 Des, 2023 — 3 min
Causes i Conseqüències de l'Acomiadament Objectiu