El 2024 s’incrementen les cotitzacions a la Seguretat Social per la pujada del percentatge del MEI

Gestió laboral
ESCRIT PER Meritxell Cruces i Mabras
11 Març, 2024 — 2 min
El 2024 s’incrementen les cotitzacions a la Seguretat Social per la pujada del percentatge del MEI

El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI), que es va començar a aplicar al 2023, incrementa al 2024 el seu tipus de cotització, des del 0,60% que s’aplicava al 2023 a un 0,70%, i així successivament a raó d’un 0,10% cada any.

El Mecanisme d'Equitat Intergeneracional, és una cotització addicional que es va crear el 2023 per enfortir el sistema de pensions de la Seguretat Social. Aquest percentatge s'aplica a la base de cotització per contingències comuns, però no s'utilitza per cap prestació.

De fet, aquesta cotització té un objectiu finalista. És a dir, tot allò recaptat -i els rendiments que generi- haurà d'adreçar-se al Fons de Reserva de les Pensions de la Seguretat Social per fer front a una possible desviació en el nivell de despesa. En resum, el MEI té la finalitat de repartir el cost de les pensions entre distintes generacions de persones treballadores.

Any% Empresa% Treballador/a% Total
20230,500,100,60
20240,580,120,70
20250,670,130,80
20260,750,150,90
20270,830,171,00
20280,920,181,10
20291,000,201,20

El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional el paguen les empreses, els treballadors/es per compte aliena i els treballadors/es per compte propi o autònoms.

Així mateix, sobre aquesta cotització no es podrà aplicar cap tipus de reducció o bonificació.

On podem veure aquest impost a la nòmina? Al tractar-se d’una deducció, el podem trobar a l’apartat de “deduccions”, on s’indiquen les aportacions que realitza el treballador/a en concepte de cotització a la Seguretat Social. Aquest concepte no sempre el trobaràs desglossat en l’apartat de “deduccions”, és possible que el trobis inclòs a la suma del percentatge de “contingències comuns”.

Notícies relacionades

Causes i Conseqüències de l'Acomiadament Objectiu

Lluís Palomas i Nogués
Lluís Palomas i Nogués
Director de l'Àrea Laboral
Gestió laboral
15 Des, 2023 — 3 min
Causes i Conseqüències de l'Acomiadament Objectiu