Causes i Conseqüències de l'Acomiadament Objectiu

Gestió laboral
ESCRIT PER Lluís Palomas i Nogués
15 Des, 2023 — 3 min
Causes i Conseqüències de l'Acomiadament Objectiu

La ineptitud del treballador com a causa d'acomiadament, segons l'article 52 de l'Estatut dels Treballadors (ET). A continuació, es detallen els aspectes rellevants d'aquesta disposició legal i com afecta tant a l'empleat com a l'empresa.

1. Context i Tipus d'Acabament Contractual

Segons l'article 52 de l'ET, la relació laboral pot acabar per ineptitud del treballador coneguda o sobrevinguda després de la seva incorporació a l'empresa. Aquest tipus d'acomiadament, conegut com "acomiadament objectiu", està vinculat a la falta d'aptitud del treballador, entre altres causes.

2. Definició d'Ineptitud i Requisits Judicials

La ineptitud es defineix com la manca de capacitats necessàries per al correcte acompliment de les funcions laborals, amb una disminució resultant del rendiment. El Tribunal Suprem la descriu com una inhabilitat derivada de la falta de preparació, actualització de coneixements o deterioració de recursos professionals.

Els requisits necessaris per justificar l'acomiadament per ineptitud inclouen:

  • Sobrevinguda: Coneguda després de la contractació.
  • Permanent: No circumstancial o puntual.
  • Imputable al treballador: Originada en la falta de preparació, actualització o deterioració de capacitats.
  • Independent de la voluntat del treballador: No deguda a actuació deliberada.

3. Causes d'Ineptitud sobrevinguda

Les causes d'ineptitud sobrevinguda poden ser:

  • Falta de coneixements necessaris.
  • Manca d'actualització de coneixements.
  • Deterioració o pèrdua de recursos professionals.
  • Causes físiques o psíquiques que impedeixen l'exercici de l'activitat laboral.
  • Pèrdua de requisits legals, com ara un permís de conduir necessari.

4. Comunicació i Indemnització

L'empresa ha de comunicar per escrit l'acomiadament objectiu, especificant la causa d'ineptitud. S'estableix un termini de quinze dies per a la baixa definitiva del treballador de la nòmina i s'informa sobre les condicions de la indemnització.

5. Dret a Indemnització i Impugnació

En cas d'acomiadament per ineptitud sobrevinguda, el treballador té dret a una indemnització de vint dies per any de servei, amb un màxim de dotze mensualitats. Pot impugnar la decisió en un termini de vint dies hàbils després de la seva efectivitat.

L'acomiadament per ineptitud sobrevinguda és un procés regulat per l'ET que protegeix tant l'interès de l'empleat com el de l'empresa, garantint que la decisió estigui fonamentada en causes vàlides i objectivament justificades. La comunicació transparent i el respecte als drets del treballador són fonamentals per a la correcta aplicació d'aquesta disposició legal.

Notícies relacionades

Nous incentius a la contractació

Lluís Palomas i Nogués
Lluís Palomas i Nogués
Director de l'Àrea Laboral
Laboral
08 Gen, 2023 — 3 min
Nous incentius a la contractació