Acomiadament disciplinari: Guia completa per a empreses i treballadors

Drets laborals
ESCRIT PER Meritxell Cruces Mabras
19 Abr, 2024 — 2 min
Acomiadament disciplinari: Guia completa per a empreses i treballadors

L'acomiadament disciplinari és una decisió complexa que pot tenir greus conseqüències tant per a l'empresa com per al treballador. Per això, és important que ambdues parts estiguin informades dels seus drets i obligacions.

 1. Causes de l'acomiadament disciplinari:

 • Incompliments greus i culpables: Faltes repetides d'assistència o puntualitat, indisciplina, ofenses, transgressió de la bona fe contractual, disminució del rendiment, embriaguesa habitual o toxicomania, assetjament.
 • Article 54 de l'Estatut dels Treballadors: Detall de les causes legals per a un acomiadament disciplinari.
 1. Tipus d'acomiadament disciplinari:

 • Acomiadament procedent: L'empresa compleix els requisits legals i demostra l'incompliment del treballador.
 • Acomiadament improcedent: L'empresa no compleix els requisits legals o no s'acredita l'incompliment. El treballador pot tenir dret a indemnització o readmissió.
 • Acomiadament nul: S'ha produït per discriminació, atempta contra drets fonamentals o coincideix amb períodes protegits (embaràs, maternitat, etc.). El treballador té dret a reingrés i salari.
 1. Formalitats de l'acomiadament disciplinari:

 • Notificació per escrit: Ha de detallar els fets que el motiven i la data d'efecte.
 • Requisits addicionals del conveni col·lectiu: Pot exigir un expedient sancionador contradictori, notificació als representants dels treballadors, etc.
 • Preavís: No és obligatori, però pot ser convenient per a la defensa del treballador.
 • Expedient contradictori: Obligatori per a representants legals dels treballadors o delegats sindicals.
 • Audiència prèvia: Obligatòria si el treballador està afiliat a un sindicat.
 • Possibilitat de correcció d'errors: L'empresa pot realitzar un nou acomiadament complert en el termini de 20 dies.
 • Informació als representants dels treballadors: Obligació d'informar sobre sancions per faltes molt greus (art. 64.4.c) ET).
 1. Com recórrer un acomiadament disciplinari:

 • Presentació de la papereta de conciliació: Davant el CMAC o SMAC en el termini de 20 dies hàbils des de la notificació de l'acomiadament.
 • Demanda judicial: Davant el jutjat social corresponent.

Notícies relacionades

Drets dels treballadors en ERTO: Assumptes propis segons conveni col·lectiu?

Lluís Palomas i Nogués
Lluís Palomas i Nogués
Director de l'Àrea Laboral
Drets laborals
04 Febr, 2024 — 3 min
Drets dels treballadors en ERTO: Assumptes propis segons conveni col·lectiu?

Drets dels teletreballadors: temps d'interrupció i pausa per anar al lavabo

Raquel Pujabet i Solanich
Raquel Pujabet i Solanich
Advocada laboralista
Drets laborals
24 Març, 2024 — 2 min
Drets dels teletreballadors: temps d'interrupció i pausa per anar al lavabo

Canvis significatius en la cotització laboral a temps parcial

Meritxell Cruces Mabras
Meritxell Cruces Mabras
Assessora laboral
Drets laborals
18 Març, 2024 — 2 min
Canvis significatius en la cotització laboral a temps parcial