Implantant una indústria agroalimentària a Sant Salvador de Guardiola: Solució integral i sostenible

Alibio Ferm S.L
Projecte executiu de retirada d'amiant, instal·lació de nova coberta, instal·lació fotovoltaica i implantació d'una nova indústria agroalimentària a Sant Salvador de Guardiola. Planificació urbanística.
Implantant una indústria agroalimentària a Sant Salvador de Guardiola: Solució integral i sostenible

Hem dut a terme la implantació d'una indústria agroalimentària a Sant Salvador de Guardiola. Aquest projecte ha inclòs diverses fases, com la retirada de l'amiant existent, la instal·lació d'una nova coberta, la implementació d'un sistema fotovoltaic i la planificació urbanística necessària per a la nova indústria.

La nostra visió integral i sostenible ha estat clau per a garantir un desenvolupament responsable d'aquest projecte, contribuint a la preservació del medi ambient i al benestar de la comunitat local.

El repte

Un dels grans reptes que hem hagut d'afrontar en aquest projecte ha estat la retirada de l'amiant, ja que requeria una gestió especialitzada i estricta dels residus perillosos. També hem hagut de treballar de manera coordinada per a assegurar que tota la implantació de la nova indústria complia amb les normatives i regulacions urbanístiques vigents.

Implantant una indústria agroalimentària a Sant Salvador de Guardiola: Solució integral i sostenible Implantant una indústria agroalimentària a Sant Salvador de Guardiola: Solució integral i sostenible Implantant una indústria agroalimentària a Sant Salvador de Guardiola: Solució integral i sostenible Implantant una indústria agroalimentària a Sant Salvador de Guardiola: Solució integral i sostenible Implantant una indústria agroalimentària a Sant Salvador de Guardiola: Solució integral i sostenible

La solució

La solució que hem proposat per a aquest projecte ha estat integral i sostenible. Hem realitzat un pla detallat per a la retirada segura de l'amiant, garantint el compliment de les regulacions ambientals i de salut i seguretat. A més, hem dissenyat una nova coberta amb materials moderns i resistents, i hem implementat un sistema fotovoltaic per a l'ús d'energia renovable en les instal·lacions de la nova indústria. Així mateix, hem tingut en compte les regulacions urbanístiques en la planificació del projecte.

100 kW
 FV
3.000 m²
Substitució coberta fibrociment

L'equip del projecte