Explora els projectes

Defensa diligent en una liquidació complementària d'Impost de Successions

Acreditació del dret de gaudir de bonificacions fiscals malgrat no tractar-se d'un familiar directe del difunt.
Defensa diligent en una liquidació complementària d'Impost de Successions