Igualtat a l’empresa. És ja una realitat?

Pla d'igualtat
ESCRIT PER Martí Pinyol i Illa
15 Juny, 2021 — 2 min
Igualtat a l’empresa. És ja una realitat?

La nostra societat està cada vegada més sensibilitzada en qüestions vinculades a la igualtat. Com a conseqüència, l’administració i els treballadors reclamen a les organitzacions més procediments i mecanismes que garanteixin la igualtat de tracte i d’oportunitats i la no discriminació per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere.

En molts dels casos, les empreses no disposen de sistemes o procediments objectius establerts per assegurar l’equitat efectiva entre els homes i les dones. Tot i això, com a institució i espai de convivència, no pot quedar-se’n al marge i té al seu abast una eina que permet posicionar-la favorablement en matèria d’igualtat de gènere mitjançant una millora en la gestió i aprofitament del talent del seu equip: el Pla d’Igualtat.

Més enllà d’evitar sancions i garantir el compliment de la coneguda llei RDL6/2019, l’aparició d’aquesta regulació ha de ser percebuda com una molt bona oportunitat per fomentar la responsabilitat social de les organitzacions i per gestionar els seus equips d’una forma més justa i transparent.

S’ha demostrat que els negocis que adopten la perspectiva de gènere i que realment apliquen polítiques per promoure la igualtat, experimenten una millora de la productivitat i la qualitat dels seus serveis, tenen més facilitats per atraure i fidelitzar els seus treballadors, es produeix una millora del clima laboral i s’impulsa el seu posicionament en el mercat.

Considerant els beneficis que pot suposar la implementació d’un Pla d’Igualtat, animem al teixit empresarial a impulsar-ne l’elaboració, amb independència de l’obligació legal. Són projectes altament adaptables a les necessitats i característiques de les organitzacions i això permet que la seva execució pugui ser fàcilment integrada en el seu dia a dia.

Com a empreses socialment responsables, hem de fer que la participació igualitària entre homes i dones en l’àmbit professional esdevingui una realitat.

Notícies relacionades

Selecció per valors

Martí Pinyol i Illa
Martí Pinyol i Illa
Responsable de Consultoria en Direcció de Persones
Gestió de persones
09 Gen, 2023 — 2 min
Selecció per valors

El procés d’onboarding, la clau en la fidelització del talent

Martí Pinyol i Illa
Martí Pinyol i Illa
Responsable de Consultoria en Direcció de Persones
Gestió de persones
02 Febr, 2023 — 3 min
El procés d’onboarding, la clau en la fidelització del talent

Big Data aplicat a la gestió de persones

Martí Pinyol i Illa
Martí Pinyol i Illa
Responsable de Consultoria en Direcció de Persones
Gestió de persones
11 Oct, 2022 — 4 min
Big Data aplicat a la gestió de persones

Els reclutadors i l’ús de les xarxes socials

Martí Pinyol i Illa
Martí Pinyol i Illa
Responsable de Consultoria en Direcció de Persones
Gestió de persones
10 Abr, 2022 — 4 min
 Els reclutadors i l’ús de les xarxes socials