Compliance legal: Què és i per què és important?

Legal
ESCRIT PER Albert Folk i Codinas
10 Juny, 2024 — 2 min
Compliance legal: Què és i per què és important?

Compliance legal: Què és i per què és important?

El compliance legal consisteix en un conjunt de procediments i bones pràctiques que les empreses adopten per assegurar que les seves activitats compleixin amb les lleis i regulacions, des de la prevenció de conductes il·lícites, com el frau o la corrupció, fins al compliment de normatives específiques del sector en què opera l'empresa. L'objectiu principal del compliance legal és minimitzar els riscos legals i de prestigi, garantir la transparència i promoure una cultura ètica dins de l'organització.

Per què necessita el compliance la teva empresa?

8 raons per les quals la teva empresa necessita un programa de compliance:

  1. Minimitzar els riscos legals: Preveu les infraccions legals, i en conseqüència, les sancions, multes i altres repercussions legals que puguin sorgir per l’incompliment de les lleis i regulacions estipulades.
  2. Protecció de la reputació: Contribueix a mantenir una bona imatge de l’empresa i una bona reputació corporativa. Aquest fet pot augmentar la confiança dels teus clients, socis i d’altres, sobre la teva empresa.
  3. Foment de la cultura ètica: Ajuda a establir un entorn de treball honest i íntegre, que pot millorar la cohesió dels teus treballadors i promoure valors ètics dins de l’organització.
  4. Prevenció del frau i la corrupció: Gràcies a la implementació de controls i procediments, es poden detectar i prevenir conductes il·lícites com el frau i la corrupció, protegint així els actius i els interessos de l’empresa.
  5. Compliment normatiu: Assegura complir les normatives específiques del sector en què opera, evitant conflictes amb les autoritats reguladores i mantenint la llicència per operar.
  6. Eficàcia Operativa: Un bon programa en compliance pot millorar l’eficiència operativa de la teva empresa, identificant procediments ineficients o inadequats, podent-los corregir.
  7. Atracció d’inversions: Per a inversors i socis comercials, les empreses que demostren compromís legal i ètic són més atractives, ja que es consideren menys arriscades i més fiables.
  8. Responsabilitat Social Corporativa: També forma part de la responsabilitat corporativa de l’empresa, contribuint a crear un impacte positiu en la societat i en l’entorn en el qual l’empresa presta activitat.

En definitiva, que la teva empresa compti amb un programa de compliance no només ajuda a evitar problemes legals, sinó que aporta beneficis en la cultura interna, a la millora de la reputació i imatge i en la pròpia eficàcia operativa.

Si la teva empresa encara no té un programa de compliance, pots contactar amb els nostres experts per elaborar-lo. Així, podràs formar part de les empreses que minimitzen els riscos legals i asseguren la transparència i una sòlida cultura ètica dins de l'organització.

Notícies relacionades

Garantint la responsabilitat penal de les empreses

Albert Folk i Codinas
Albert Folk i Codinas
Advocat especialista en Dret Mercantil, Dret Concursal, Compliment penal i Dret Processal
Legal
02 Nov, 2023 — 3 min
Garantint la responsabilitat penal de les empreses