Garantint la responsabilitat penal de les empreses

Legal
ESCRIT PER Albert Folk i Codinas
02 Nov, 2023 — 3 min
Garantint la responsabilitat penal de les empreses

Fins a l'any 2015 les persones jurídiques (societats limitades o anònimes, partits polítics, associacions, etc.) no podien ser subjectes de responsabilitat penal. En altres paraules, no podien ser condemnades per la comissió d'un delicte. Això va canviar amb la reforma del Codi Penal, que va obrir la porta al fet que determinats delictes poguessin ser imputats directament a la persona jurídica, a més de la persona natural que havia comès el fet delictiu dins l'organització.

Amb aquesta reforma es van establir les penes que poden ser imposades a les empreses per conductes delictives que es cometin dins la seva organització. És de destacar que existeix la "pena de mort" per les persones jurídiques, ja que la pena més alta que es pot imposar per un delicte imputable a l'empresa és la dissolució d'aquesta.

Per altra banda, al mateix moment en què es regula aquest règim de responsabilitat penal de la persona jurídica, també s'estableix un mecanisme perquè es puguin eximir o atenuar aquestes conseqüències penals. És així com apareixen els "Crime Compliance Programs" o Plans de compliment penal, provinents del dret anglosaxó. Mitjançant la implementació d'un d'aquests plans a l'empresa, es pot arribar a eximir la persona jurídica de responsabilitat penal, evitant així que es pugui aplicar qualsevol de les penes previstes.

Implementar un pla de compliment no és una tasca senzilla, ja que cal analitzar l'empresa al detall i conèixer la seva activitat i organització interna. S'ha d'analitzar com es forma la voluntat d'una persona jurídica, a través de les decisions dels seus responsables i treballadors i com es poden implementar mesures i controls perquè no s'acabin cometent els delictes que li poden ser imputables. A més, un dels requisits més importants per considerar el pla de prevenció com un eximent penal, és que sigui periòdicament revisat i actualitzat conforme als canvis que es produeixin en l'empresa i el seu entorn.

Un dels casos més mediàtics en què ha entrat en joc el compliance penal, ha estat el Futbol Club Barcelona. Actualment, el club està sent investigat per un presumpte delicte de suborn relacionat amb la possible compra d'àrbitres, i alguns mitjans atribueixen aquest presumpte delicte als errors en l'àmbit del pla de compliment i a la falta de detecció per part dels responsables d'aquest pla.