Com tributen els premis de la loteria de Nadal?

Fiscalitat
ESCRIT PER Gerard Blanch i Llorens
22 Des, 2023 — 3 min
Com tributen els premis de la loteria de Nadal?

Com cada any el dia 22 de desembre se celebra la loteria de Nadal, la qual està sotmesa a l’IRPF amb un tipus de gravamen fix del 20%. Aquesta mateixa  tributació s’aplica a premis de l’ONCE, LA CREU ROJA i determinades loteries autonòmiques.

L’origen d’aquesta tributació especial fixa del 20% apareix l’1 de gener del 2013, on se sotmet a tributació de la SELAE (Sociedad Estatal Loteries i Apostes de l’Estat).

La normativa establerta per aquests premis, sigui quina sigui la seva naturalesa en el moment del seu cobrament, suportaran una retenció que practica la mateixa SELAE a l’organisme pagador del premi, és a dir, ja cobrem el premi net de la impositiva corresponent.

Hem de tenir en compte l’existència d’una exempció dels primers 40.000,00 €, és a dir, per a premis inferiors a aquesta xifra, no haurem de tributar res, i per a premis superiors, només haurem de tributar per l’excés dels 40.000,00 €.

Exemple:

Premi: Grossa de Nadal: 400.000,00 € bruts, tributarem al 20% sobre 360.000,00 € (400.000,00 € – 40.000,00 €). Com a resultat l’entitat pagadora ens aplicarà una retenció de 72.000,00 € i, per tant, rebrem 328.000,00 € nets d’impostos.

Cal fer menció especial en les participacions o els premis compartits. En aquests casos cal tenir en compte que l’exempció dels primers 40.000,00 € també es reparteix entre les diferents persones o entitats perceptores del premi. És molt recomanable anar a cobrar els premis a les entitats bancàries on s’identifiquin els cobradors amb nom, cognoms i DNI de cadascuna de les persones amb les quals s’ha compartit el premi. L’efecte negatiu de no realitzar bé la seva comunicació, és que hi ha el risc  que l’autoritat tributària consideri l’entrada de diners com una donació i ens pugui reclamar la tributació per l’impost sobre donacions. D’aquí la importància de la seva correcta comunicació.

En últim lloc, m’agradaria fer un breu comentari sobre els ciutadans no residents que hagin sigut premiats i hagin cobrat el premi suportant la retenció. Si és el seu cas, contacti amb el seu assessor de confiança per tal que el pugui ajudar a sol·licitar i gestionar la devolució de la retenció del 20% del premi i l’aplicació de les deduccions sobre doble imposició internacionals que puguin ser aplicables en funció dels convenis vigents entre Espanya i el seu país.

Notícies relacionades

Es poden desgravar els lots de Nadal?

Gerard Blanch i Llorens
Gerard Blanch i Llorens
Assessor comptable i financer
Fiscalitat
21 Des, 2023 — 3 min
Es poden desgravar els lots de Nadal?