Es poden desgravar els lots de Nadal?

Fiscalitat
ESCRIT PER Gerard Blanch i Llorens
21 Des, 2023 — 3 min
Es poden desgravar els lots de Nadal?

Ara que s’acosta Nadal, és tradició a moltes empreses el lliurament de lots de Nadal o l’organització de dinars i sopars de Nadal per als treballadors. En tots els casos, s’hauran de tenir en compte diverses consideracions:

Tractament fiscal en l’Impost de Societats

Els imports satisfets en concepte dels lots de Nadal són una despesa deduïble en l’Impost de societats, sempre que estiguin dins dels usos i costums de la societat, és a dir, que es vagin repetint en el temps.

Atenció: el primer any que es lliuren lots de Nadal, Hisenda considera que no forma part dels costums de la societat i, per tant, no seria deduïble.

Tractament fiscal per al treballador/a

Aquesta despesa deduïble té com a contrapartida que el cost dels lots s’hauria d’imputar com a més salari per als treballadors. En conseqüència, l’empresa haurà d’efectuar una retenció i ingressar-la a l’IRPF.

  • Per exemple si el cost total dels lots és de 1.500 € i el tipus de retenció aplicable a la plantilla (valor mitjà) del 20%, la seva empresa haurà d’ingressar en concepte de retencions d’IRPF (1.500 x 20% = 300€ )
  • Es pot repercutir aquest ingrés a compte dels treballadors. En aquest cas, l’empresa ja no suportarà el cost addicional, però els seus treballadors veuran reduït el seu import net rebut.

Tractament fiscal de l'IVA

Les quotes d’IVA no seran deduïbles i, per tant, seran més cost per a l’empresa, ja que es tracta d’un IVA destinat a l’ús privat dels seus treballadors.

Es podria valorar a l’hora d’elegir la cistella, d’incorporar un major pes de productes amb un tipus d’IVA reduït (10%) per davant dels productes amb un tipus d’IVA general (21%), com a forma d’estalvi per la vostra empresa.

Exemple: supòsit d’un cost 1.500 € en les cistelles de Nadal:

  • Cistella A: 80% dels lots amb productes d’IVA al 21%.
  • Cistella B: tots els lots tenen productes amb IVA al 10%

Cost fiscal Cistella A: 1500x80%x21% + 1500x20%x10%=282€

Cost fiscal Cistella B: 1500x100%x10%=150€

El mateix tractament fiscal i comptable s’hauria d’aplicar amb els dinars o sopars d’empresa.

Regals als clients

En cas d’adquirir cistelles de Nadal per als nostres clients/patrocinadors/proveïdors s’han de tenir en compte diverses consideracions:

  • En la mesura en què es tractin de despeses de relacions públiques s’hauran de complir els requisits comptables, meritació, correlació entre ingressos i despeses i la seva correcta justificació documental.
  • És imprescindible que la factura reflecteixi que es tracta de regals personalitats, per tant, inclouran serigrafies o logos de l’empresa. És molt important que es compleixi aquest requisit per a justificar-ho davant d’Hisenda.
  • La deducció de despeses està limitada a l'1% sobre el total de facturació de l’exercici. L’import que excedeixi aquest límit no serà deduïble.
  • Finalment, cal esmentar el tractament dels obsequis d’escàs valor personalitzats. L’import d’aquests obsequis està limitat a 200 € per client i any natural. L’import d’aquesta despesa serà deduïble a l’Impost de Societats i la quota d’IVA suportat també es podrà deduir a la liquidació d’IVA corresponent.

En cas de tenir qualsevol dubte o consulta, és recomanable contactar amb el vostre assessor/a.